ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Nový předseda Rady vědeckých společností

16_1.jpg
Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
Nově zvolený předseda RVS Lubomír Hrouda

Na plenárním zasedání Rady vědeckých společností ČR, jež se konalo 23. října 2013 v budově Akademie věd na Národní třídě v Praze, byl po abdikaci prof. Ivo Hány zvolen předsedou doc. Lubomír Hrouda, a to na dobu jednoho roku do konání řádných voleb v roce 2014. Členem RVS ČR je doc. Hrouda od roku 1992; v roce 1993 se stal jejím místopředsedou. RVS ČR koordinuje 75 vědeckých společností z přírodovědných, lékařských, společenskovědních a technických oborů a má na 34 000 členů.
Doc. Hrouda působil v letech 1969 až 1990 v Botanickém ústavu ČSAV, kde se specializoval na taxonomii a fytogeografii cévnatých rostlin. Od roku 1991 je zaměstnán na katedře botaniky Přírodovědecké fakulty UK; v letech 2003–2009 jako vedoucí katedry. Mezi léty 1992–2001 souběžně působil na Biologické fakultě JU České Budějovice. Od října 2010 je vedoucím katedry biologie a environmentálních studií PedF UK. Podílí se na terénních cvičeních, vede zahraniční studentské exkurze do různých evropských zemí a biomů. Od roku 2005 předsedá České botanické společnosti. Taxonomické a fytogeografické studie a příspěvky publikoval v národních i mezinárodních botanických periodikách (Folia geobotanica, Preslia, Zprávy České botanické společnosti atd.). Autorsky se významně podílel na kompendiu Květena ČR (dosud osm svazků) a na Klíči ke květeně ČR (jeden z editorů a hlavních autorů). Celkem je ­autorem 153 článků a pasáží v knižních publikacích. Citovanost: WOS 238.
lsd