ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2013  > duben  > Událost

Akademii věd navštívili evropští novináři

Necelá třicítka vědeckých novinářů z různých koutů Evropy zavítala ve dnech 13.–17. března 2013 do Prahy. Zástupci 24 zemí sdružených v Asociaci evropských vědeckých novinářů EUSJA (European Union of Science Journalists‘ Associations) se pravidelně jedenkrát za rok scházejí na valném shromáždění organizovaném vždy některou ze členských zemí. O pořadatelství se Česká republika ucházela již několik let, než jím EUSJA na loňském zasedání v Leidenu pro letošek pověřila českou zástupkyni Marinu Hužvárovou (i na základě úspěšné studijní cesty pro evropské novináře Na prahu Mezinárodního roku chemie v roce 2010 – AB 1/2011).

14_1.jpg
Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Protože zasedání tradičně doplňuje exkurze do míst spojených s vědou a vzděláváním, naskytla se jedinečná příležitost k prezentaci Akademie věd ČR. V rámci dvoudenního Study Tripu pozval hlavní pořadatel akce, redakční tým Akademického bulletinu, novinářské kolegy z Evropy nejen do hlavní budovy AV ČR na Národní třídě, ale zejména do areálu akademických ústavů v pražských Lysolajích.
V prvním programovém odpoledni jsme hosty přivedli do sídla AV ČR na Národní třídě, aby se seznámili se zajímavými projekty Střediska společných činností, následovala prohlídka Knihovny AV ČR a exkurz do historie budovy Akademie věd z 19. století; minulost objektu je spjata s jednou z našich prvních finančních institucí, Spořitelnou českou. Podnětnou vzpomínkovou debatu vyvolali na ochozu nad dvoranou ti zahraniční novináři, kteří se zde v r. 2004 zúčastnili descartovské slavnosti, jejíž značnou programovou část hostila Akademie věd právě v hlavní budově.

14_1.jpg
Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

A jak lépe vyjádřit mezinárodní charakter akce, než návštěvou koncertu pořádaného v cyklu Hudba bez hranic? V Českém muzeu hudby se představil Komorní orchestr Dvořákova kraje, nejprve se studentskými sólisty, poté doprovodil mezinárodní duo houslisty Jaroslava Šonského (Švédsko) a klavíristky Sylvaine Wiart (Francie).

Celodenní odborná exkurze do areálu lysolajských ústavů 15. března začala v zasedací místnosti Geologického ústavu AV ČR, kde zástupce dvacítky evropských zemí přivítal předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš, tamní ředitel Pavel Bosák, ředitel Ústavu chemických procesů AV ČR Jan Punčochář, ředitel Ústavu experimentální botaniky AV ČR Martin Vágner a v zastoupení ředitele Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR Jiřího Homoly Ivan Kašík. V menších skupinkách se poté novináři vydali na jednotlivá pracoviště přímo k místním badatelům, které leckdy překvapovali svými fundovanými dotazy. Vysvětlení je nasnadě – mnozí vystudovali přírodní vědy a ve vědě působili, než se začali věnovat její popularizaci jako vědečtí novináři. Po dopoledním maratonu mezi laboratořemi geologů a atraktivním experimentálním pracovištěm ÚFE načerpali hosté sílu v jídelně GLÚ (děkujeme panu řediteli Bosákovi), ovšem na delší sezení nebyl čas, protože již čekal nabitý program u chemiků a experimentálních botaniků. Jakkoli se v pozdním odpoledni zákonitě projevovala únava, zájem a všetečné dotazy hostů nikoho nenechávaly na pochybách, že povědomí o práci vědců v lysolajských ústavech Akademie věd se prostřednictvím novinářů EUSJA určitě po Evropě rozšíří. A zanedlouho se v souvislosti s dubnovými záplavami v Argentině také ukázalo, že nejen po Evropě.

14_1.jpg
Foto: Luděk Svoboda, Akademický bulletin

14_1.jpg
Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

14_1.jpg
Foto: Luděk Svoboda, Akademický bulletin

14_1.jpg
Foto: Luděk Svoboda, Akademický bulletin

Třídenní program završilo jednání delegátů v rámci Valného shromáždění EUSJA, které se uskutečnilo 16. března v prostorách bubenečské Lannovy vily. Jednotlivé členské země jsou zastoupeny prostřednictvím národních organizací, které do asociace delegují svého zástupce. Česká republika se k EUSJA (a jejím prostřednictvím ke Světové federaci vědeckých novinářů – WFSJ) připojila při příležitosti již zmíněné descartovské události v Praze v roce 2004.
O úspěšnosti akce vypovídají ohlasy a články ze zahraničí, na něž naleznete odkazy na našich webových stránkách http://abicko.avcr.cz, které rovněž nabízejí fotogalerii a další informace z tohoto mezinárodního setkání.

MARINA HUŽVÁROVÁ