ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2013  > duben  > Ocenění

Medaile Gregora Johanna Mendela

Světově respektovaný neurovědec prof. Steven M. Reppert, který významně přispěl k rozvoji molekulární chronobiologie, převzal 20. března 2013 čestnou oborovou medaili Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických vědách.

18_1.jpg
Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Steven Reppert obdržel mimořádné vyznamenání od Akademie věd při své návštěvě České republiky mj. i za dlouhodobou a úspěšnou spolupráci s Entomologickým ústavem BC AV ČR v Českých Budějovicích. Za posledních 25 let se stal ikonou v oblasti molekulární a genetické analýzy cirkadiánních biologických hodin u savců včetně člověka. Kromě savčích modelů dále využívá tradiční i nové modelové druhy hmyzu. Unikátní kombinací modelových organismů se jeho týmu podařilo v posledních letech objasnit nejen komplexní mechanismy cirkadiánních hodin na molekulární, buněčné a neuroanatomické úrovni, ale i zásadně přispět k poznání molekulárního mechanismu navigace u migrujících organismů a k pochopení dosud „záhadného“ smyslu, jaký představuje magnetorecepce živočichů.
Steven Reppert působí v oddělení neurobiologie na americké University of Massachusetts Medical School a ve svém oboru dosud publikoval více než 170 vědeckých prací a článků v prestižních mezinárodních vědeckých periodikách (14krát Science a Nature, 8krát Cell, 23krát Neuron). O jeho odborných kvalitách a významu pro rozvoj poznání v chronobiologii svědčí více než 21 000 citací a h-index 76. Profesor Reppert získal rovněž prestižní ocenění světových univerzit a byl předsedajícím několika Gordonovských konferencí. Badatelova spolupráce s Biologickým centrem AV ČR přináší společné publikace a projekty a zároveň napomáhá rozvoji problematiky biologických rytmů, navigace a magnetorecepce na dalších vzájemně spolupracujících vědeckých pracovištích v České republice.
red