ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Výběrová řízení na ředitele

Rada Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.

Požadavky:

 •  splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17 odst. (4)–(6) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění;
 •  Ph.D. vzdělání a vědecká nebo vědecko-pedagogická kvalifikace v oboru ekonomie;
 •  významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti v oboru ekonomie publikované ve významných mezinárodních vědeckých časopisech;
 •  organizační schopnosti a manažerské zkušenosti;
 •  jazykové znalosti – plynulá angličtina podmínkou;
 •  morální bezúhonnost.

Přihlášky se strukturovaným životopisem, doklady o dosažené kvalifikaci, přehledem dosavadní praxe a seznamem hlavních vědeckých prací zašlete nebo doručte písemně na adresu: Rada Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i., k rukám Mgr. Radany Díťové, tajemnice Rady, Politických vězňů 7, 111 21 Praha 1 nejpozději do 15. května 2013 do 16:00 hod. Obálku označte nápisem Výběrové řízení.
Předpokládá se, že při osobním pohovoru přednesete svou představu o funkci, o niž se ucházíte, a o záměrech, které byste v ní chtěl/a realizovat.


The Board of the Economics Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, a public research institution, announces an open competition for the position of Director of the workplace.

Requirements:

 • fulfilling legal conditions according to § 17, paragraph (4)–(6) of Law no. 341/2005 Coll., about public research institutions, in valid wording;
 • Ph.D. in economics;
 • professionally active in economics as demonstrated by publications in major international journals;
 • managerial and administrative experience;
 • fluency in English;
 • ethical impeccability.

Applications should include a cover letter describing how your qualifications and professional experience meet the listed requirements, curriculum vitae, publication list, and copies of diplomas or certificates. Applications should be mailed or delivered in person to: The Board of the Economics Institute of the ASCR, c/o Radana Díťová, Secretary of the Board, Politických vězňů 7, 111 21 Praha 1 no later than May 15, 2013, at 4 p.m. Please mark the envelope Open Competition.
Applicants selected for a personal interview will be expected to present their understanding of the position and the goals they expect to set and achieve in the position.


 Rada Filosofického ústavu AV ČR, veřejné výzkumné instituce, vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.

Požadavky:

 •  vysokoškolské vzdělání a vědecká kvalifikace v některém z oborů činnosti ústavu;
 •  dosažení vědecké nebo vědecko-pedagogické hodnosti (tj. některé z hodností CSc., Ph.D. či ekvivalentní, příp. doc./prof.);
 •  praxe v oboru; l zkušenosti s organizací a řízením vědecké práce; l morální bezúhonnost;
 •  splnění podmínek pro výkon funkce uvedených v § 17 odst. č. (4)–(6) zákona č. 341/2005 Sb.

Přihlášky obsahující písemně zpracovanou představu o budoucím výzkumném zaměření Filosofického ústavu (založenou na znalosti jeho dosavadního stavu a výsledků vědecké činnosti a vycházející z veřejně dostupných informací),
stručný životopis, doklady o dosažené kvalifikaci, přehled dosavadní praxe, seznam hlavních publikací zasílejte nejpozději do 20. května 2013 na adresu: PhDr. Ing. Jiří Chotaš, Ph.D., předseda Rady Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i., Jilská 1, 110 00 Praha 1 (přihlášky zasílejte doporučeně nebo předejte přímo do podatelny ústavu v zalepené obálce označené nápisem VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – ŘEDITEL).
Uchazeči a uchazečky, kteří budou pozváni k osobnímu pohovoru, doloží znalost současné situace a vědecké činnosti Filosofického ústavu a přednesou představu o jeho další činnosti a směřování.

Kontakty: tel.: +420 222 220 124, e-mail: flusekr@site.cas.cz, www.flu.cas.cz.