ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2013  > duben  > Úvodník

Nové tváře ve vedení Akademie

04_1.jpg
Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
Zasněžené náměstí Míru při březnovém zasedání Sněmu

 

Dosavadní předseda Jiří Drahoš zůstává v čele Akademie věd ve druhém funkčním období, mění se ovšem jeho kolegové v nejvyšších akademických orgánech – v Akademické i Vědecké radě. Jejich jména jsou známa od posledního březnového týdne, kdy se obě rady poprvé sešly v novém složení. Akademická rada AV ČR zvolila na svém ustavujícím zasedání 26. března 2013 pětičlenné předsednictvo; místopředsedou pro I. vědní oblast a řešení vědecko-organizačních otázek pracovišť 1.–3. sekce (včetně projektu ELI v kontextu AV ČR): se stal dr. Jan Šafanda. Místopředsedou pro II. vědní oblast zodpovědným za pracoviště 4.–6. Sekce (včetně projektu BIOCEV – otázky týkající se AV ČR) byl jmenován prof. Vladimír Mareček a místopředsedou pro III. vědní oblast a pracoviště 7.–9. sekce je nově dr. Pavel Baran. Nově zvolený člen předsednictva Ing. Karel Aim dostal na starost zahraniční spolupráci AV ČR včetně evropské integrace a součinnosti se státními orgány v této oblasti (RVVI, MŠMT), Ing. Petr Bobák pokračuje ve druhém funkčním období řešením ekonomických záležitostí a jejich implementací a prof. Jiří Čtyroký zůstává jako předseda Vědecké rady AV ČR. O den dříve, 25. března, měla ustavující zasedání Vědecká rada AV ČR, v jejímž čele pokračuje ve funkci předsedy již zmíněný prof. Jiří Čtyroký, na pozice místopředsedů byli zvoleni dr. Antonín Fejfar, prof. Ladislav Kavan, dr. Antonín Kostlán, prof. Jana Musilová a prof. Karel Ulbrich. Změna nastala také v Redakční radě Akademického bulletinu, jíž nově předsedá prof. Pavel Janoušek.
Všem nově zvoleným a jmenovaným členům Akademické i Vědecké rady Akademie věd České republiky přejeme hodně sil a úspěchů při vedení Akademie.

MARINA HUŽVÁROVÁ a redakční kolektiv
Akademického bulletinu