ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2013  > duben  > Knihy

Nové knihy

21_1.jpg

ŘEČ ŽIVOTA
DNA a revoluce v personalizované medicíně

Kniha světoznámého lékaře a pionýra genetiky pojednává o probíhající revoluci ve vědě a medicíně, která je založena na informacích o nových genech, zapojených do životních procesů včetně těch chorobných. Na pořadu dne je objasnění chorob, porozumění vlastnímu tělu a zásadní rozhodování o tom, jaké možnosti ohledně našeho zdraví jsou v sázce. Poučit se o své DNA by měl každý člověk, kterému není jeho zdraví lhostejné.
Collins, F. S., edice Galileo, Academia, Praha 2012. Vydání 1.

21_2.jpg

ROZHODNÉ POJEDNÁNÍ O VZTAHU NÁBOŽENSTVÍ A FILOSOFIE
Ibn Rušdovo pojednání je jedinou systematickou knihou středověkého islámu, jejímž ústředním cílem je sladit řecko-arabskou filozofii s učením islámu. Autor se pokusil ukázat, že mezi vírou a rozumem není žádný spor a že pokud je Korán správně vykládán, nachází se v naprostém souladu s filozofií.
Ibn Rušd (Averroes), edice Orient, Academia, Praha 2012. Vydání 1.

21_3.jpg

HNĚV DÍTĚTE
Francouzský filozof André Glucksmann se v příběhu své rodiny a ve svém dětství a dospívání se sebereflexí vlastního života snaží hledat kořeny svého celoživotního vystupování proti totalitarismu i post-totalitarismu všeho druhu. Filozofické úvahy a politologické analýzy zakládá kromě neustálého zájmu o aktuální dění i na hluboké znalosti evropské a především francouzské literatury a dějin. Knihu uzavírá kapitolou o smyslu Evropy, v níž se projevuje jeho dobrá znalost bývalých zemí sovětského bloku.
Glucksmann, A., edice 21. století, Academia, Praha 2013. Vydání 1.

21_4.jpg

ZÁPAD V MLZE
Soubor zahrnuje novinové sloupky (Hospodářské noviny a Lidové noviny) a jiné kratší články z let 2010–2012. Zejména rok 2011 byl celoplanetárně dosti nepokojný, rok 2012 zase trochu apokalyptický. Krize, chápaná většinou jako finanční či ekonomická, je ve skutečnosti krizí celkovou – nepovede samozřejmě k „zániku“ Evropy, ale náš kontinent z ní vyjde jiný, než na jaký jsme bývali zvyklí.
Komárek, S., edice Komárek, Academia, Praha 2013. Vydání 1.