ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2013  > duben  > Knihy

Artem ad vitam – kniha k poctě Ivo Hlobila

21_5.jpg
 

ARTEM AD VITAM
– kniha k poctě Ivo Hlobila

Kniha vyšla u příležitosti životního jubilea význačného historika umění prof. Ivo Hlobila, jehož působení je spjato především se dvěma institucemi: Ústavem dějin umění AV ČR a Katedrou dějin a teorie výtvarného umění FF UP v Olomouci. Publikaci tvoří bohatá mozaika příspěvků jubilantových přátel, kolegů i studentů. Kniha sestává ze sekcí, které odpovídají hlavním vědeckým zájmům Ivo Hlobila. V první a druhé byly seskupeny stati věnované umění středověku a renesance, třetí oddíl se věnuje památkové péči a teorii výtvarného umění. Mnozí z autorů své texty v některých aspektech přímo vztahují k jubilantovi a mezi četnými tematicky propojenými statěmi vzniká pozoruhodný diskurz.
Dáňová H., Mezihoráková K., Prix D. (ed.), Artefactum, Praha 2012. Vydání 1.