ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2013  > duben  > Obálka

Nečasovo centrum pro matematické modelování

04_1.jpg
Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
Slavnostnímu aktu byli přítomni zleva: proděkan pro vědu a zahraniční styky MFF UK Jan Trlifaj, ředitel Nečasova centra Josef Málek, proděkan pro matematiku MFF UK Mirko Rokyta, ředitel MÚ AV ČR Pavel Krejčí, ředitel ÚI AV ČR Michal Chytil a děkan MFF UK Jan Kratochvíl

Podpisem smlouvy o zřízení Nečasova centra pro matematické modelování vrcholí dlouholetá spolupráce dvou ústavů Akademie věd ČR s Univerzitou Karlovou. V prostorách Matematicko-fyzikální fakulty UK ji 18. března 2013 stvrdili ředitel Matematického ústavu AV ČR Pavel Krejčí, ředitel Ústavu informatiky AV ČR Michal Chytil a děkan MFF UK Jan Kratochvíl. Centrum nese jméno vynikajícího matematika a zakladatele české školy moderní teorie parciálních diferenciálních rovnic Jindřicha Nečase a navazuje na výzkumný projekt Centrum Jindřicha Nečase pro matematické modelování z let 2006–2011, který zaštítilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Britská organizace Technopolis jej v rámci mezinárodního hodnocení v roce 201 označila jako jeden z nejúspěšnějších projektů. Centrum sdruží vědecké skupiny v oblastech teoretické i aplikované matematiky a informatiky, převážně v teoretické, numerické a počítačové analýze fyziky kontinua a materiálových věd. Umožní také překonat rozdrobenost českých vědeckých a pedagogických kapacit v daných oborech.
srd