ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2013  > duben  > Věda a výzkum

První rok Centra BIORAF

Ústav chemických procesů AV ČR koordinuje od jara 2012 s podporou Technologické agentury ČR (TE01020080) projekt Centrum kompetence pro výzkum biorafinací BIORAF. Zahajovacího zasedání se loni v červenci zúčastnili představitelé a zodpovědní řešitelé všech spolupracujících institucí a firem – Vysoké školy chemicko-technologické Praha, Botanického ústavu AV ČR, Agra, Rabbit, Briklis a Ecofuel.

15_1.jpg
Všechna fota: Archiv autorky
Účastníci zahajovacího jednání projektu Centrum kompetence pro výzkum biorafinací BIORAF v ÚCHP

Výzkumné týmy Centra BIORAF mají za úkol vyvíjet technologie pro získávání cenných produktů z přírodních materiálů a z odpadů rostlinného či živočišného původu ze zemědělské výroby či potravinářského průmyslu. Tvůrčí spolupráce chemiků, biologů, technologů a chemických, strojních a zemědělských inženýrů skýtá výzkumný potenciál k řešení témat, jako jsou například izolace cenných látek: glukosamin, chondroitin a hyaluronová kyselina v hydrolyzátech chrupavek a živočišných odpadů; aminokyseliny v hydrolyzátech peří kuřat; organické kyseliny v mikrobiálních hydrolyzátech; mastné kyseliny v mikrořasách; inulin a fruktózový sirup v topinamburu; těkavé inhibitory enzymové hydrolýzy biopolymerů; hydrolyzovaný keratin pro krmné směsi.
Pro ověření schopnosti heterotrofního růstu vědci využijí mikroorganismy ze sbírky Botanického ústavu AV ČR v Třeboni produkující polynenasycené mastné kyseliny (PUFA) nebo heterotrofní řasy schopné kultivace na glycerolu, který odpadá při výrobě biosložek motorových paliv. Dále se využije databáze bylin a dřevin s produkčním a/nebo biorafinačním potenciálem. Jako příklad poslouží výzkum využití inulinu z topinamburu – návrh extrakčního technologického procesu a využití vedlejších produktů, jenž se realizuje ve spolupráci se společnostmi Agra, a. s. (zakladatel porostů a pěstitel), Rabbit, s. r. o. (využití inulinu pro potravinové výrobky a extrahovaného rafinátu pro krmiva) a Briklis, s. r. o. (zpracování odpadní rostlinné biomasy pro výrobu energeticky cenných pelet). Poslední jmenovaná společnost a firma Ecofuel, s. r. o., se bude zabývat mj. využitím ligninu coby pojiva pro výrobu ekobriket či konstrukcí fotobioreaktorů pro kultivaci řas.

15_2.jpg

Byliny s produkčním a biorafinačním potenciálem: topinambur (nahoře) a laskavec

15_3.jpg

Vznik a cíle Centra kompetence pro výzkum biorafinací BIORAF představil 20. mezinárodní kongres chemického a procesního inženýrství – CHISA 2012, který se konal 25.–29. srpna 2012 v Praze; s prvními výsledky se odborná veřejnost seznámila na 1. mezinárodní chemicko-technologické konferenci v Mikulově 8.–10. dubna 2013.

OLGA ŠOLCOVÁ,
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.