ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2011  > leden  > Téma měsíce

Na prahu Mezinárodního roku chemie

Ukázat zahraničním novinářům, co se v naší zemi daří ve vědě a výzkumu, pochlubit se vynikajícími výsledky, představit českou badatelskou komunitu a současně zprostředkovat, aby se informace o nás dostaly ke čtenářům po celé Evropě. To je jedním z cílů studijních cest, které prostřednictvím členských států pořádá pro své členy Evropská asociace vědeckých novinářů EUSJA. Historicky první Study Trip EUSJA v České republice ve dnech 29. listopadu až 1. prosince 2010 získal netradiční celoevropský kontext v podobě sněhové kalamity, která značně zkomplikovala příjezd účastníků.

14_2.jpg
Fota: © Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
Ředitel ÚOCHB Zdeněk Havlas představil toto špičkové akademické pracoviště a vyzdvihl úspěchy týmu Antonína Holého.


Do mezinárodní organizace EUSJA vstoupila Česká republika prostřednictvím Klubu vědeckých novinářů při příležitosti udílení Descartesových cen na Pražském hradě přesně před šesti lety http://abicko.avcr.cz/cs/archiv/2005/1/03/descartesovy-ceny-2004.

Letos se nám konečně podařilo splnit povinnost každé členské země a ve spolupráci Klubu vědeckých novinářů se Střediskem společných činností a Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR jsme pozvali zahraniční novináře na pracoviště Akademie věd. Ačkoli bychom byli do naší premiérové akce nejradši zapojili všech šest ústavů ze 4. sekce chemických věd, střízlivě jsme využili „pouze“ pohostinství organických chemiků na Flemingově náměstí a jádro akce „usadili“ tam. Intuice mne však osvítila, když jsem se při vymýšlení programu inspirovala účastí v projektu My Science (http://abicko.avcr.cz/cs/fotogalerie/My_science) a na první den naplánovala prohlídky moderní Národní technické knihovny v Dejvicích a historické Knihovny Akademie věd. V předvečer akce totiž začalo sněžit, nepřestalo ani v pondělí, a tak jsme některé účastníky místo plánovaných dopoledních příletů „sbírali“ během celého odpoledního programu.

14_1.jpg
Vedoucí laboratoře zabývající se úlohou proteáz v regulaci biologických procesů Jan Konvalinka.

Druhý den představil ředitel Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR Zdeněk Havlas toto špičkové pracoviště, aby poté předal slovo svým kolegům Janu Konvalinkovi, Ivě Pichové, Ireně Valterové, Jiřímu Šroglovi, Detlefu Schröderovi a Lubomíru Rulíškovi. V odpolední části programu si zahraniční novináři prohlédli laboratoře a k rozhovorům a osobním kontaktům hojně využívali i společného večera v Lannově vile.

Sněhu neubývalo ani ve středu, nicméně program pokračoval v již důvěrně známém prostoru klubu ÚOCHB, kde jsme připravili letmý průřez historií a současností Akademie věd ČR, představili základní aktivity Střediska společných činností zejména s ohledem na popularizaci vědy, novináře zajímalo výročí Dnů otevřených dveří a Týdne vědy a techniky, zmínili jsme cizojazyčné publikace Nakladatelství Academia a vědecké časopisy. Další část prezentací patřila projektu EURAXESS, který zahraničním vědcům usnadňuje počátky pobytu v České republice. Všichni jsme si pak vyposlechli zkušenosti ukrajinského vědce v Praze Valeryho Andrušenka.

Premiéra studijní cesty EUSJA se díky všem spolupracovníkům i dobrovolníkům vydařila. Není tedy důvod, proč bychom neměli prostřednictvím zahraničních vědeckých novinářů příště Evropě představit další ze špičkových pracovišť Akademie věd ČR.

MARINA HUŽVÁROVÁ