Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2011  > leden  > Obálka

Nové knihy

ELITA ČESKÉ MEDICÍNY 2
Významní čeští lékaři
Po knize Rytíři lékařského stavu a prvním dílu knihy Význační čeští lékaři připravila skupina autorů další díl vyprávějící o předních českých lékařích. Objevují se v něm např. životní příběhy zakladatele dětské alergologie prof. Václava Špičáka, „pěšáka medicíny“ dr. Hugo Engelharta ze severočeských Sudet a dále osudy známé onkoložky prof. Jitky Abrahámové, členky organizace Lékaři bez hranic MUDr. Lídy Hessové a dalších.
Pacner, K. a kol., Brána, Praha 2010. Vydání 1.

02_1.jpg

PŘEDEHRA PANSOFIE
Objasnění pansofických pokusů
Knížka obsahuje dvě v originále latinská Komenského díla, jež spolu dobou vzniku, obsahem i osudem úzce souvisejí. Oba spisy vznikly ve třicátých letech 17. století v Lešně, kde se Komenský jako vyhnanec z vlasti na dlouhá léta usídlil. První je Předehra pansofie (Pansophiae praeludium), druhé, nazvané Objasnění pansofických pokusů (Conatuum pansophicorum dilucidatio), je vlastně obranou toho předchozího.
Komenský, J. A., edice Europa, Academia, Praha 2010. Vydání 1.

02_2.jpg

VĚDA V ČECHÁCH PO 20 LETECH
Ve spirále, nebo na kruháči?
Rozhovory se svými kolegy, přírodovědci v akademických funkcích, vedl dnes již bývalý děkan Přírodovědecké fakulty UK Pavel Kovář. Přinášejí svědectví vědeckých osobností (Helena Illnerová, Petr Čepek, Vladimír Kořínek, Václav Pačes, Karel Štulík a Rudolf Zahradník) o vlastní práci, o životních zkušenostech a postojích, o vztahu ke společenské a politické realitě.
Kovář, P., Academia, Praha 2010. Vydání 1.

02_3.jpg


NEJPRODÁVANĚJŠÍ KNIHY
V KNIHKUPECTVÍ ACADEMIA
V PROSINCI 2010
 

 • 1. Štěpánková, J. – Květena České republiky 8 (s podporou AV ČR)
 • 2. Liessmann, K. P. – Teorie nevzdělanosti
 • 3. Hilský, M. – Shakespeare a jeviště svět (s podporou nadace The Kellner Family Foundation, British Council, Daniela Bartka a Evžena Harta)
 • 4. Macek, J. a kol. – Blanokřídlí České republiky I. – Žahadloví (s podporou AV ČR)
 • 5. Spengler, O. – Zánik Západu – Obrysy morfologie světových dějin

Tituly ostatních nakladatelů:

 • 1. Maříková, H., Kostelecký, T., Lebeda, T., Škodová, M. (eds.) – Jaká je naše společnost? Otázky, které si často klademe..., Slon
 • 2. Cílek, V. – Archeus – Fragment radostné vědy o trpaslících, Dokořán
 • 3. Seifert, J., Teige, K. – Revoluční sborník Devětsil, Akropolis
 • 4. Gaži, M. (ed.) – Český Krumlov – Od rezidenčního města k památce světového kulturního dědictví, Národní památkový ústav v Českých Budějovicích
 • 5. Český hraný film VI. 1981–1993, Národní filmový archiv

Knihkupcův tip:

 • Prosecký, J. – Slova do hlíny vepsaná – Mýty a legendy Babylónu (s podporou AV ČR)

ŠÁRKA HOLÁ,
vedoucí knihkupectví Academia,
Václavské náměstí 34, Praha 1