Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

23. zasedání Akademické rady AV ČR

Akademická rada se dne 30. listopadu 2010 zabývala těmito nejdůležitějšími záležitostmi:

Projednala

  • podklady pro XXXVII. zasedání Akademického sněmu AV ČR 14. prosince 2010.

Schválila
  • orientační program činnosti Akademické rady AV ČR na I. pololetí 2011,
  • úkony navržené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s nemovitým majetkem dle zápisu z jejího 19. zasedání konaného dne 23. listopadu 2010.

Souhlasila
  • s rozdělením dotací na podporu vědecké a vědecko-populární literatury v roce 2010.
Jmenovala
  • prof. PhDr. Jaroslava Pánka, DrSc., ředitelem Českého historického ústavu v Římě s účinností od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2012,
  • RNDr. Jana Hrušáka, CSc., místopředsedou Dozorčí rady Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2015.

Doporučila předsedovi AV ČR
  • aby jmenoval doc. RNDr. Zbyňka Sokola, CSc., do funkce ředitele Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 1. ledna 2011.

Vzala na vědomí
  • zprávu o průběhu konání Týdne vědy a techniky 2010.