Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2011  > leden  > Věda a výzkum

Prezidentka Evropské výzkumné rady navštívila Prahu

V posledním říjnovém týdnu loňského roku se v Praze konala již osmá výroční konference České dny pro evropský výzkum (CZEDER), kterou každoročně pořádá Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Tentokrát ale byla konference výjimečná: pozvání totiž přijala prezidentka Evropské výzkumné rady (ERC) Helga Nowotny.

Jako součást konference se 25. října konal workshop Evropská výzkumná rada a evropské projekty hraničního výzkumu, na němž se držitelé grantů Evropské výzkumné rady a významní zástupci české vědecké komunity setkali s Helgou Nowotny, zástupcem Výkonné agentury ERC dr. Jensem Hammelskampem a českým členem Vědecké rady ERC prof. Pavlem Exnerem.

Prezidentka ERC představila současný program a vize rady do budoucnosti a pochlubila se letošním udělením Nobelovy ceny prof. Konstantinu Novoselovovi z Univerzity v Manchestru, který je jedním z držitelů ERC grantů.
VŠCHT Praha však u ERC také drží jedno z prvenství. Prestižní evropský grant získal před dvěma lety jako první Čech František Štěpánek. Ten se díky štědrému grantu mohl vrátit i s početnou rodinou z Imperial College v Londýně zpět do Prahy, aby jako nezávislý výzkumník začal na VŠCHT Praha budovat nový obor – chemickou robotiku.

František Štěpánek na workshopu představil projekt CHOBOTIX (viz AB 9/2008), který Evropská výzkumná rada zařadila do publikace Some striking ERC projects. V ní CHOBOTIX figuruje mezi patnácti významnými projekty, které ERC financuje.

Prostor pro sdělení zkušeností z každodenní administrativní práce, jež je nedílnou součástí čerpání peněz z evropských veřejných prostředků, dostala i Hana Štěpánková, jež vede veškerou finanční, právní a administrativní agendu projektu. Příspěvek přednesl též další držitel ERC grantu pro zkušené výzkumníky Detlef Schröder, německý chemik, který svůj projekt řeší v pražském Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Panelové diskuse se zúčastnila i Jana Roithová, první česká vědkyně, jíž byl grant udělen v technickém oboru.

ANNA MITTNEROVÁ,
Vysoká škola chemicko-technologická Praha