Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Nové složení výkonného výboru Rady vědeckých společností

Předseda RVS ČR pro funkční období 2011–2014
prof. MUDr. Ivo Hána, CSc.

Výkonný výbor RVS ČR pro funkční období 2011–2014

Neživá příroda:
doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc.
RNDr. Petr Budil, Ph.D.
doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc.

Živá příroda:
doc. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.
doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc.
prof. RNDr. Jaroslav Spížek, DrSc.

Společenské vědy:
doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
PhDr. Jana Procházková