Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2011  > leden  > Obálka

Kniha roku 2010

 V anketě Lidových novin v r. 2010 zvítězil román Jana Balabána Zeptej se táty. Druhou příčku obsadil Emil Hakl s novelou Pravidla směšného chování. Uspěla také kniha z Nakladatelství Academia Literární život ve stínu Mnichova od Jaroslava Meda, která se umístila na třetím místě.

03_1.jpg

Literární historik Jaroslav Med se v knize zabývá vztahy českých spisovatelů a publicistů ke společenskopolitické realitě po přijetí mnichovské dohody, v době druhé republiky (říjen 1938–březen 1939). Analýzou dobového literárního života (tj. nejen umělecké literární tvorby, ale především publicistiky) odkrývá kořeny problémů, které v době „národní katastrofy“ vystoupily do popředí. Ukazuje kontinuitu, která spojuje druhou republiku s republikou první, plasticky vymezuje základní oblasti, v nichž se střetávaly názorové proudy mezi světovými válkami, jako byl vztah k liberální demokracii, kapitalismu, sociální otázce, ale také k otázce tradice a nacionalismu, náboženství, k občanské válce ve Španělsku, Židům atd. Mapuje také zásadní ­roli, kterou v této polemice – vrcholící právě za druhé repub-liky – sehráli čeští spisovatelé a básníci. Ukazuje, že ačkoli doba druhé republiky patří k těm tragickým v našich moderních dějinách, nebyla díky svým vrcholným intelektuálním mluvčím v žádném případě dobou rezignace a kolaborace.

Lsd