ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Evropští vědečtí novináři v Akademii věd ČR

Necelá třicítka vědeckých novinářů z různých koutů Evropy zavítala ve dnech 13.–17. března 2013 do Prahy. Zástupci 24 zemí sdružených v Asociaci evropských vědeckých novinářů EUSJA se pravidelně jedenkrát za rok scházejí na valném shromáždění, organizovaném vždy některou ze členských zemí. O pořadatelství se Česká republika ucházela již několik let, než jím EUSJA na loňském zasedání v Leidenu pro letošek pověřila českou zástupkyni Marinu Hužvárovou (i na základě úspěšné akce Na prahu Mezinárodního roku chemie v  roce 2010). Protože zasedání tradičně doplňuje exkurze do míst spojených s vědou a vzděláváním, nastala jedinečná příležitost k prezentaci Akademie věd ČR. V rámci dvoudenního Study Tripu pozval hlavní pořadatel akce, redakční tým Akademického bulletinu, novinářské kolegy z Evropy nejen do hlavní budovy AV ČR na Národní třídě, ale zejména do areálu akademických ústavů v pražských Lysolajích.


Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
V sídle Akademie věd na Národní třídě v Praze se novináři seznámili s projekty Střediska společných činností AV ČR – SCIAP či EUCYS.

 

V prvním programovém odpoledni jsme přivedli novináře do sídla AV ČR na Národní třídě, aby se seznámili s projekty uskutečňovanými Střediskem společných činností, následovala prohlídka Knihovny AV ČR a exkurz do historie budovy Akademie věd z 19. století; minulost tohoto objektu je spjata s jednou z našich prvních finančních institucí, Spořitelnou českou. Podnětnou vzpomínkovou debatu vyvolali na ochozu nad dvoranou ti zahraniční novináři, kteří se zde v r. 2004 zúčastnili descartovské slavnosti, jejíž značnou programovou část hostila Akademie věd právě v budově na Národní třídě.

A jak lépe vyjádřit mezinárodní charakter celé akce, než návštěvou koncertu pořádaného v cyklu Hudba bez hranic? V Muzeu české hudby se představil Komorní orchestr Dvořákova kraje, nejprve se studentskými sólisty, poté doprovodil mezinárodní duo houslisty Jaroslava Šonského (Švédsko) a klavíristky Sylvaine Wiart (Francie).

 

eusja_01.jpg
Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
Při prohlídce dvorany KNAV se někteří hosté rozpomněli na doprovodné akce Descartových cen v roce 2004, které se konaly právě zde.
 

eusja_01.jpg
Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Celodenní odborná exkurze do areálu lysolajských ústavů 15. března začala v zasedací místnosti Geologického ústavu AV ČR, kde zástupce dvacítky evropských zemí přivítal předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš, tamní ředitel Pavel Bosák, ředitel Ústavu chemických procesů AV ČR Jan Punčochář, ředitel Ústavu experimentální botaniky AV ČR Martin Vágner a v zastoupení ředitele Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR Jiřího Homoly Ivan Kašík. V menších skupinkách se poté novináři vydali na jednotlivá pracoviště přímo k místním badatelům a leckdy překvapovali svými fundovanými dotazy. Vysvětlení je nasnadě – mnozí vystudovali přírodní vědy a ve vědě působili, než se začali věnovat její popularizaci jako vědečtí novináři. Po dopoledním maratonu mezi laboratořemi geologů a atraktivním experimentálním pracovištěm ÚFE načerpali hosté sílu v jídelně GLÚ (děkujeme panu řediteli Bosákovi), ovšem na dlouhé sezení nebyl čas, protože již čekal nabitý program u chemiků a experimentálních botaniků. Ačkoli se v pozdním odpoledni zákonitě projevovala únava, zájem a dotazy nikoho nenechávaly na pochybách, že povědomí o práci vědců v lysolajských ústavech Akademie věd se prostřednictvím novinářů EUSJA určitě po Evropě rozšíří.

 

eusja_01.jpg
Foto: Luděk Svoboda, Akademický bulletin
Laboratořemi Ústavu fotoniky a elektroniky provedl novináře Ivan Kašík (vpravo).
 

eusja_01.jpg
Foto: Luděk Svoboda, Akademický bulletin
Delegáti EUSJA se rovněž dozvěděli o propojení šlechtění jabloní s molekulární biologií a o praktických výstupech tohoto výzkumu, což jsou zejména licence a prodeje odrůd, které má Ústav experimentální botaniky zaregistrovány.

Třídenní program završilo jednání delegátů v rámci Valného shromáždění EUSJA, které se uskutečnilo v sobotu 16. března v prostorách bubenečské Lannovy vily. Jednotlivé země jsou zastoupeny prostřednictvím národních organizací, které delegují do asociace svého zástupce. Česká republika se k EUSJA (a jejím prostřednictvím ke Světové federaci vědeckých novinářů) připojila při příležitosti již zmíněné descartovské události v Praze v roce 2004.

O úspěšnosti akce vypovídají již první ohlasy v Čechách i v zahraniční. Zmiňme např. webové stránky Ústavu chemických procesů AV ČR – Návštěva zahraničních novinářů na Ústavu chemických procesů  a Ústavu experimentální botaniky – Návštěva zahraničních novinářů na ÚEB nebo článek Kaianderse Semplera ve švédském týdeníku Ny Teknik inspirovaný pražským programem pro novináře EUSJA.  

HaM

FOTOGALERIE

18. 3. 2013