ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2012  > duben  > Popularizace

Den Země v Akademii

Celosvětová iniciativa, která připomíná, že životní prostředí a naše planeta nejsou samozřejmostí, že je třeba je chránit a pečovat o ně, vznikla před více než 40 lety ve Spojených státech amerických zásluhou studenta Harvardovy univerzity Denise Hayese. Od té doby se 22. dubna konají environmentální akce, jež mají za cíl upozornit na důsledky lidského působení na životní prostředí. K poselství Mezinárodního dne Země se od roku 2010 připojuje také Akademie věd ČR a její ústavy.

16_2.jpg
Do Geoparku na pražském Spořilově každoročně zavítají stovky dětí.

Program Dne Země s Akademií věd, který sestavili odborníci z akademických pracovišť, letos představí významná společenská témata, jež se dotýkají každodenního života obyvatel naší planety. V předchozích letech to byla např. erupce islandské sopky Eyjafjallajökull, která na několik dní ochromila leteckou dopravu nad Evropou, ropná katastrofa v Mexickém zálivu či loňské ničivé zemětřesení v Japonsku.
Do programu se každým rokem zapojuje stále více pracovišť Akademie věd. První ročník Dne Země vznikl zásluhou kolektivu Geofyzikálního ústavu AV ČR pod vedením dr. Aleše Špičáka ve spolupráci se Střediskem společných činností AV ČR (viz AB 7–8/2010). Letos se kromě dvou výše zmíněných organizátorů zapojil také Astronomický ústav, Ústav fyziky atmosféry a Ústav geoniky. Popularizační aktivity se navíc rozšiřují rovněž do dalších regionů mimo Prahu.
V neděli 22. dubna se na meteorologické observatoři Ústavu fyziky atmosféry na vrcholu Milešovky, nejvyšším bodu Českého středohoří (837 m n. m.) a největrnějším místě v České republice, uskuteční Den otevřených dveří. Návštěvníky čeká nejen nádherný výhled do okolí, o němž německý přírodovědec Alexander von Humboldt prohlásil, že je třetí nejkrásnější na světě, ale především přednáška o historii observatoře a ukázky meteorologických měření (viz AB 11/2009).

16_1.jpg
Obě fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
Meteorologická stanice ÚFA AV ČR na Milešovce

Pracoviště zpřístupní i observatoř Astronomického ústavu v Ondřejově. Ještě před začátkem turistické sezóny se zdarma otevře Muzeum a historické kopule původní observatoře, kterou založil Josef Jan Frič; zpřístupněna bude také návštěvnická galerie největšího dalekohledu v České republice. Ústav geoniky připravil pro změnu na 19. dubna na Hlavní třídě v Ostravě-Porubě akci s podtitulem Geopozoruhodnosti regionu.
Studenty a pedagogy čekají podnětné přednášky také v hlavní budově AV ČR na Národní třídě či speciální seminář pro učitele zeměpisu základních a středních škol. Tradiční interaktivní Den Země hrou se uskuteční 23. dubna v Geoparku v Praze na Spořilově, kde návštěvníci naleznou hlavní horninové typy, zažijí pokusy simulující geologické procesy a vyzkoušejí přenosný dalekohled určený na pozorování Slunce. Oslava Země je v letošním roce zaměřena především na její ochranu a další ekologická témata. Společnost ČEZ představí k přírodě šetrné elektromobily a firmy EKO-KOM a Asekol zábavné prezentace správného třídění a recyklace odpadu.
Program doprovodí výstava fotografií upozorňujících na několik závažných environmentálních problémů spojených s těžbou surovin, které mají dalekosáhlé sociální dopady; expozici je možné navštívit od 12. dubna do 4. května v budově Akademie věd na Národní 3 v Praze. Výstava obrazů Václava Maliny Krajinou (barva, světlo, řád) v budově Geofyzikálního ústavu v Praze na Spořilově bude přístupná od 26. dubna do 15. května.
Více informací naleznete na www.otevrena-veda.cz.

VLADISLAVA POSPÍŠILOVÁ,
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.