ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Oznámení o vyhlášení veřejných výběrových řízení

II. Oblast věd o živé přírodě a chemických věd

5. Sekce biologických a lékařských věd

Rada Biologického centra Akademie věd ČR (dále BC), veřejné výzkumné instituce, vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.

Předpokládané funkční období je od 1. července 2012 do 30. června 2017.

BC je instituce základního výzkumu v oblasti biologických a ekologických věd, která sdružuje pět výzkumných ústavů (Entomologický, Hydrobiologický, Ústav molekulární biologie rostlin, Parazitologický a půdní biologie).
Hlavním úkolem nového ředitele bude vytvoření podmínek pro špičkovou vědeckou produkci a zefektivnění administrativních a technických činností s ohledem na získávání zahraničních výzkumných projektů.
Nabízená pozice umožní koncepční práci v jedné z největších výzkumných institucí v ČR se silnými týmy i zapojením studentů všech stupňů do výzkumu.

Požadavky:

  • splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17 odst. (4)–(6) zákona č. 341/2005 Sb.,o veřejných výzkumných institucích, v platném znění;
  • vysokoškolské vzdělání a vědecká nebo vědecko-pedagogická kvalifikace v oboru přírodních, zejména biologických věd;
  • významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti;
  • organizační schopnosti a zkušenosti;
  • jazykové znalosti;
  • morální bezúhonnost.

Přihlášky se stručným životopisem (v angličtině), doklady o dosažené kvalifikaci, s přehledem dosavadní praxe a seznamem publikací zasílejte nejpozději do 18. května 2012 písemně na adresu Biologické centrum AV ČR, v. v. i., sekretariát, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice a v elektronické podobě (formát pdf) na adresu michaela.kristufkova@bc.cas.cz.
Součástí osobního pohovoru bude představení záměrů, které chce uchazeč/ka ve funkci realizovat.