ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2012  > duben  > Obálka

Memorandum mezi Akademií věd a Poslaneckou sněmovnou

01_1.jpg
Foto: Stanislava Kysleová, Akademický bulletin
Slavnostnímu podpisu přihlížejí (zleva) ředitel Filosofického ústavu AV ČR Pavel Baran, ředitel KAV ČR Leoš Horníček, Vlasta Parkanová a Petr Kynštetr.

Podpisem Memoranda o vzájemné podpoře a spolupráci mezi Akademií věd a Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR stvrdili 15. března 2012 v sídle Poslanecké sněmovny vzájemnou spolupráci předseda AV ČR Jiří Drahoš a předsedkyně PS PČR Miroslava Němcová, která uvedla, že tímto podpisem se spolupráce mezi Akademií věd a Poslaneckou sněmovnou dostává na novou úroveň: „Očekáváme, že přispěje ke zkvalitnění legislativy především v oblasti vědy, vzdělání a technologického rozvoje.“ Mezi hlavní společná témata patří např. využití nových poznatků vědy a výzkumu pro řešení konkrétních společenských a sociálně-ekonomických problémů, konzultační činnost, organizování seminářů nebo výměna zkušeností, které se vztahují k přípravě právních předpisů v oblastech vědy, vzdělání a kultury. „Svým způsobem jde o průlomovou dohodu. Existuje totiž mnoho témat, v nichž Akademie věd jako širokospektrální vědecko-výzkumná instituce může politikům expertně pomoci,“ poznamenal Jiří Drahoš.

srd