ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 39. zasedání Akademické rady AV ČR

Akademická rada se dne 21. února 2012 zabývala těmito nejdůležitějšími záležitostmi:


Schválila

  •  výroční zprávu AV ČR o poskytování informací za rok 2011 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
  •  úkony doporučené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s nemovitým majetkem podle zápisu z jejího 34. zasedání konaného dne 14. února 2012 a přidělení bytů a startovacích bytů podle zápisu z 19. zasedání Bytové komise AV ČR konaného dne 7. února 2012.

Souhlasila

  •  s podepsáním Dohody o spolupráci v oblasti humanitních a společenských věd mezi AV ČR a Britskou akademií věd.

Jmenovala

  •  Ing. Jaroslava Doležala, CSc., dr. h. c., zástupcem Rady pro výzkum, vývoj a inovace v Dozorčí radě GA AV,
  •  JUDr. Lenku Vostrou, Ph.D., členkou Archeologické evaluační komise AV ČR.

Vzala na vědomí

  •  zprávu o činnosti Bytové komise AV ČR za období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011,
  •  zprávu o výsledcích kontroly v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.