ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2012  > duben  > Knihy

Jak porozumět současné Číně

Sinolog a právník Vít Vojta, který pracuje v Praze a Šanghaji, nabízí v knize Čínský svět svůj pohled na kořeny čínské civilizace, srovnává je s vlastní kulturou a zprostředkovává své zkušenosti ze současné Číny. Čtenáře provádí čínským prostředím a pomáhá jim zorientovat se ve světě staronové asijské velmoci.

22_4.jpg
V jednotlivých kapitolách rozebírá podstatná, často méně známá fakta o Číně a jejích národech, kde jsou jejich kořeny a co je formovalo. Jako prvnímu tématu se autor věnuje bájesloví, které reflektuje život čínské společnosti, jejích hodnot a symbolů, včetně symboliky hada a draka. Další část srovnává přírodní podmínky Evropy a Číny a výrazně odlišné možnosti těchto civilizačních okruhů. Stěžejním tématem je tradiční čínské zemědělství, jež po tisíce let tvořilo charakter země.
Vít Vojta vystudoval sinologii a etnologii na Filozofické fakultě UK u Oldřicha Krále a Jaromíra Vochaly, který publikaci Čínský svět lektoroval (pozn. – v loňském roce obdržel vědecký titul doktor věd za disertaci Konfucius v zrcadle Sebraných výroků). V Číně zakládal a vedl obchodní zastoupení, organizoval obchodní a poznávací mise do Čínské lidové republiky a východní Asie. Jako znalec jazyka a prostředí doprovází státní návštěvy a tlumočí vrcholným státním představitelům České republiky.
Knihu v loňském roce vydalo brněnské nakladatelství Pixl-e.
red

22_3.jpg