ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2012  > duben  > Obálka

Spolupráce s mexickou radou CONACYT

02_2.jpg
Zleva: vrcholní představitelé Akademie věd ČR Jan Palouš a Jiří Drahoš, velvyslanec Spojených států mexických J. E. José Luis Bernal Rodríguez a první tajemník velvyslanectví Martín Torres Gutierre Rubio

K prohloubení vědecké spolupráce mezi Akademií věd ČR a partnerskými organizacemi v Mexiku nově přispěje Dohoda mezi Národní radou pro vědu a technologii (CONACYT) a AV ČR, kterou 14. března 2012 v sídle AV ČR na Národní třídě v Praze svými podpisy stvrdili její předseda prof. Jiří Drahoš a předseda Rady pro zahraniční styky AV ČR prof. Jan Palouš za účasti velvyslance Spojených států mexických J. E. José Luise Bernala Rodrígueze a prvního tajemníka velvyslanectví Martína Torrese Gutierra Rubia.

02_2.jpg
Obě fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Podle Jiřího Drahoše připravovaly obě strany dohodu několik let a její konečné znění odsouhlasily v závěru roku 2011: „Dohoda mezi oběma partnery významně podpoří spolupráci mezi účastnickými organizacemi. Realizováno bude celkem pět společných projektů.“ Dohoda vymezuje hlavní oblasti spolupráce ve všech třech vědních oblastech – vědy o neživé přírodě, vědy o živé přírodě a chemické vědy, humanitní a společenské vědy. Součástí je i prováděcí plán (Annex) s finančními podmínkami, specifikací realizace společných projektů a návštěv, procedurou konkrétních výměn a další upřesnění. Obě strany posuzovaly návrhy oboustranně podporovaných projektů nejprve na národní úrovni, poté sjednaly konečný výběr. Ve většině případů jde o dlouhodobou spolupráci.

lsd