ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

INFORMACE A OZNÁMENÍ

 Týden vědy a techniky 2009

  Dne 1. října 2009, v souvislosti s posledním vývojem událostí na Západočeské univerzitě v Plzni,
přijalo vedení Akademie věd ČR okamžitou rezignaci doc. JUDr. Jaroslava Zachariáše, CSc.,
na funkci ředitele Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i.

Z funkce byl taktéž s okamžitou platností odvolán zástupce ředitele doc. JUDr. Milan Kindl, CSc.

red
Ředitel Geologického ústavu AV ČR, v. v. i.,
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení míst vědeckých pracovníků v oborech

• Geologie
• Petrologie, geochemie
• Geologie a geochemie životního prostředí
• Paleontologie


Požadavky: ukončené VŠ vzdělání v příslušném oboru.

Výběrové řízení se bude konat dne 24. listopadu 2009 od 9:00 hod.
v hlavní budově Geologického ústavu AV ČR, v. v. i.

Přihlášky s životopisem, přehledem publikační, odborné, event. pedagogické činnosti a doklady
o splnění kvalifikačních předpokladů zašlete do 9. 11. 2009 na adresu:
Geologický ústav AV ČR, v. v. i., Rozvojová 269, 165 00 Praha 6-Lysolaje,
ref.: M. Uldrychová, telefon 233 087 208, www.gli.cas.cz.
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., pořádá přednáškový cyklus u příležitosti oslav 90. výročí svého založení.

27. října 2009
Alžběta Danielisová: Oppidum České Lhotice a jeho zázemí (nové metodologie v sídlištní archeologii)

3. listopadu 2009
Martin Kuna: Uvidět nespatřené (metody a cíle nedestruktivní archeologie)

1. prosince 2009
Petr Sommer: Sázava – počátky benediktinské architektury v Čechách

8. prosince 2009
Vladimír Salač: Labe v pravěku

Přednášky se konají vždy v úterý v 17:00 hodin v místnosti č. 206 v hlavní budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1.