ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Veřejné licence Creative Commons v českém prostředí

S rozmachem internetu došlo v posledních letech k masivnímu nárůstu publikování a zároveň k jeho přesunu i mimo okruh tradičních nakladatelských institucí. Vlastní webové stránky má již nejen většina firem, ale také např. politici a běžní občané. Velmi populární jsou webové deníky (blogy), lidé na internetu vystavují a sdílejí své fotografie nebo videa.

Ačkoli si to někteří autoři možná ani neuvědomují, z pohledu autorského práva se většinou jedná o autorská díla, která podléhají ochraně podle příslušné legislativy. Nakládání s těmito díly se v Česku – podobně jako v zahraničí – řídí Autorským zákonem. Ten má ovšem své kořeny hluboko v minulosti, dávno před vznikem internetu; pro použití v prostředí internetu je mnohdy zastaralý nebo příliš restriktivní.

Creative Commons


V reakci na omezení autorských zákonů se postupně vyvinulo několik typů tzv. veřejných licencí. Jedním z příkladů jsou licence Creative Commons, které umož­ňují autorům dopředu stanovit, jak a za jakých podmínek mohou být jejich díla použita. Tím vlastně komukoli dovolují nakládat s těmito díly, pokud dodrží stanovené podmínky. Autorovi zůstávají zachována jeho autorská práva, ale značně se zjednodušuje postup udělování licencí. Autor si vybere jednu z licencí a vystaví pod ní své dílo. Licence přesně definuje podmínky nakládání s dílem a nabývá ji automaticky kdokoli, kdo dílo použije a dodrží přitom tyto podmínky. Není třeba přímý kontakt mezi autorem a nabyvatelem licence; ti o sobě navzájem ani nemusí vědět. Licenční smlouva je uzavřena konkludentně na základě toho, že nabyvatel přijme podmínky licence a zachová se podle nich.
Pro ilustraci uvádím praktický příklad. Během dovolené pořídíte fotografie paláce Alhambra v Granadě. Fotografie vystavíte na svých webových stránkách pod licencí Creative Commons „Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko“. Jiný zapálený cestovatel může fotografie použít jako ilustraci k článku na svém blogu o cestování, pokud vás uvede jako autora, fotografie neupraví a nezíská tím finanční prospěch.
Jak publikovat pod licencí Creative Commons? Licence Creative Commons jsou určeny zejména pro publikování na internetu, mohou být ale využity také například pro díla tištěná. Na díle musí být patrně vyznačeno buď pomocí ikonky, nebo slovně, o jakou konkrétní licenci se jedná. Musí být též uveden odkaz na stručné vysvětlení podmínek licence na webu CreativeCommons.org. Ikonku s odkazem lze velmi jednoduše vytvořit pomocí webového formuláře na stránkách http://creativecommons.org/choose/?lang=cs. Je třeba pouze odpovědět na dvě otázky: „Dovolit využití vašeho díla pro komerční účely?“; „Dovolit vytváření odvozených děl?“. Generátor pak vygeneruje stručný HTML kód, který vložíte do webových stránek.
Existuje šest typů licencí Creative Commons, jejich společným znakem je nutnost uvedení autora díla.
Jde o následující:
uveďte autora;
uveďte autora-Zachovejte licenci;
uveďte autora-Nezasahujte do díla;
uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně;
uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci;
uveďte autora--Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla.

Creative Commons původně vznikly v USA, postupně se ale rozšířily do celého světa; v současnosti existuje národní verze pro více než 50 zemí. V dubnu 2009 byla dokončena a spuštěna také česká verze. Nejedná se přitom pouze o prostý překlad do češtiny, ale o uvedení do souladu s českým právním řádem. Českou verzi vytvořila pracovní skupina složená ze zástupců několika institucí pod vedením sdružení Iuridicum Remedium a Národní knihovny ČR. Národní knihovna využívá licence Creative Commons pro ošetření autorských práv při zařazování vybraných českých webových stránek do svého projektu WebArchiv. Bližší informace o Creative Commons se můžete dozvědět na stránkách http://webarchiv.cz/.

LIBOR COUFAL,
Národní knihovna ČR