ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2009  > říjen  > Academia

Odborné publikace z Nakladatelství Academia

HELMUT BAUMANN, SIEGFRIED KÜNKELE, RICHARD LORENZ
ORCHIDEJE EVROPY A PŘILEHLÝCH OBLASTÍ
Orchideje patří k nejpozoruhodnějším rostlinám naší planety. Nápadnější jsou sice ty z tropů a subtropů, prohlédneme-li si ale zblízka květy našich prstnatců, vstavačů či tořičů, zjistíme, že jsou stejně krásné a zajímavé. Atlas přináší 639 barevných fotografií a stručné popisy evropských orchidejí.
ORCHIDEJE EVROPY A PŘILEHLÝCH OBLASTÍ ORCHIDEJE EVROPY A PŘILEHLÝCH OBLASTÍ

NIALL FERGUSON
VÁLKA SVĚTA
Dějiny věku nenávisti

Proč se pokrok zvrhl v genocidu? Jeden z nejuznávanějších současných britských historiků se zabývá okolnostmi, které z 20. století učinily jednoznačně nejkrvavější éru v dějinách lidstva, a to i přesto, že z vědeckého a ekonomického hlediska patří tato doba mezi nejvyspělejší.
VÁLKA SVĚTA

JAN JINDRA, JUDITA MATYÁŠOVÁ
NA CESTÁCH S FRANZEM KAFKOU
Autorka sestavila pozoruhodného průvodce po místech spjatých se životem Franze Kafky. Osm desítek hesel představuje kromě pražských domů, ulic a prostranství také mnoho měst, obcí a oblastí v Čechách a na Moravě. Nechybějí ani lokality ve Vídni, v Paříži, v Německu a jinde. Vedle postřehů a informací o Kafkově životě podává autorka zprávu také o dnešním stavu uvedených míst. Text provázejí fotografie Jana Jindry.
NA CESTÁCH S FRANZEM KAFKOU

MILAN NAKONEČNÝ
SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE
Druhé vydání této publikace je podstatně přepra­cova­né a roz­ší­ře­né. Autor v ní zdů­raz­ňuje vztah so­ciálně psychologických fenoménů k problémům kultury na jedné a k psychologii osobnosti na druhé straně a po­dává danou tematiku v širším vědecko-empirickém kontextu.
SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE


NEJPRODÁVANĚJŠÍ KNIHY
V KNIHKUPECTVÍ ACADEMIA
V ZÁŘÍ 2009

 1. Liessmann, K. P. – Teorie ­nevzdělanosti
 2. Nyiszli, M. – Byl jsem Mengeleho asistentem
 3. Kalina, P. – Benedikt Ried a počátky záalpské renesance (s podporou AV ČR)
 4. Sengoopta, Ch. – Otto Weininger – Sexualita a věda v císařské Vídni
 5. Smrčka, V., Kuželka, V., Povýšil, C. – Atlas chorob na kožních ­preparátech – Horní a dolní ­končetiny (s podporou AV ČR)

 

Sexualita a věda v císařské Vídni


Tituly ostatních nakladatelů:

 1. Paukertová-Leharová, L. – Vnuci prezidenta T. G. Masaryka, ­Zdeněk Susa
 2. Kosatík, P. – Sám proti zlu, ­Paseka
 3. Kubeš, J. – Trnitá cesta ­Leopolda I. za říšskou korunou (1657–1658)
 4. Browne, A. – Úprk rozumu, ­Dokořán
 5. Stempel, J., Švácha, R., ­Moravčíková, H., Puhl, A., ­Lešniakovská, M. – Architecture V4 1990–2008, Kant


Knihkupcův tip:

 • Adorno, T. W. – Minima Moralia – Reflexe z porušeného života, Academia


ŠÁRKA HOLÁ,
vedoucí knihkupectví Academia,
Václavské náměstí 34, Praha 1