ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Nové jazykové kurzy pro doktorandy

Kabinet studia jazyků ÚJČ AV ČR, v. v. i., připravuje systém jazykových kurzů pro doktorandy podporovaný internetovou platformou. Projekt je financován ze Strukturálních fondů Evropské unie v rámci operačního programu Praha – Adaptabilita a je realizován od března 2009 do ledna 2011. Jeho cílem je vytvořit moderní kurzy angličtiny, němčiny a francouzštiny, které budou maximálně odpovídat potřebám studentů doktorského studia a akademických pracovníků všech oborů.

OPPA logo

V kurzech bude uplatňována metoda blended learning, v níž se kombinuje prezenční výuka se samostudiem prostřednictvím elektronických médií (e-learning). Rychlý rozvoj komunikačních technologií – zejména internetu a mobilních telefonů – mění tradiční formy komunikace v profesním i soukromém životě. Je proto nezbytné, aby se tyto změny promítly i do výuky jazyků. Nesmí se ale jednat o jednotvárnou interakci studenta s počítačovým programem, kdy chybí kontakt s motivujícím prostředím a není prostor pro kreativitu. Správně chápaná kombinovaná metoda využívá všech dostupných možností moderních médií, jako jsou web-conferencing, telefonování přes internet apod. Vždy ale za aktivní součinnosti a podpory učitele. Při výuce jazyků, především při osvojování některých dovedností, student může či dokonce má pracovat samostatně; svým tempem a s úrovní materiálů, která odpovídá jeho aktuálním potřebám. Musí jej přitom ale někdo metodicky vést a důsledně kontrolovat. Výuka jazyků se tak může konat podle potřeby částečně v učebně, z části u osobního počítače a v praxi třeba i tak, že student konzultuje jazykové problémy se svým učitelem ze zahraniční stáže nebo před vystoupením na mezinárodní konferenci. Kromě nezanedbatelné časové úspory tu dochází k významnému zkvalitnění výuky a lepší a pružnější aplikaci jazykových znalostí do praktického života.
V rámci našeho projektu vytvoříme pět pracovních modulů, z nichž vzejde několik přibližně jednosemestrálních jazykových kurzů a jeden poradenský portál. Jmenovitě jde o moduly Academic writing (psaní odborných textů – v angličtině); Presentation performance (příprava a prezentace referátů a posterů na mezinárodních konferencích – v angličtině); Kulturní a jazyková imerze (prostřednictvím autentických poslechů proniknout do cizojazyčného prostředí z domácího počítače, a simulovat tak situaci pobytu v zahraničí – v angličtině a němčině); Profesní a každodenní komunikace (zvládnutí komunikace v druhém cizím jazyce, zvlášť pro potřeby neformálních kontaktů a vyřizování administrativních záležitostí v zahraničí – v němčině a francouzštině); Poradenství pro doktorandy (informace, kontakty, pomoc a podpora zájemcům o studijní či pracovní stáž v USA a Německu – v angličtině a němčině).
Jazykové moduly včetně vhodného webového prostředí a optimálních komunikačních nástrojů vytvoří do konce června 2010 tým zkušených pedagogů a lektorů. Nové jazykové kurzy se budou v pilotní verzi konat od září do prosince 2010 v učebnách Kabinetu studia jazyků ÚJČ AV ČR, v. v. i., Na Florenci 3, Praha 1. Kurzů se mohou zdarma zúčastnit doktorandi Akademie věd ČR a všech vysokých škol v Praze. Více informací najdete na www.acadelingua.com. Vaše přihlášky a dotazy přijímáme na adrese ­info@acadelingua.com.

KLÁRA TSCHEK,
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.