ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2009  > říjen  > Ocenění

Medaile Akademie věd ČR pro Patricka Bruna

Předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš udělil 7. září 2009 Čestnou oborovou medaili Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách prof. Patricku Brunovi z European Synchrotron Radioactivity Facility.

Předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš udělil 7. září 2009 Čestnou oborovou medaili Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách prof. Patricku Brunovi z European Synchrotron Radioactivity Facility.
© Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Profesor Patrick Bruno patří mezi vedoucí tvůrčí osobnosti v oblasti teorie fyziky pevných látek v celosvětovém měřítku. Již po skončení doktorandského studia se stal známým svou teorií magnetické anisotropie na površích kovů, světově proslulým se stal ale až svým příspěvkem k teoretickému objasnění mezivrstvové výměnné interakce v magnetických multivrstvách, díky němuž se stal jedním z nejcitovanějších autorů. Profesor Patrick Bruno patří k zakladatelům oboru fyziky známého jako spintronika; k jejímu rozvoji přispěl významným způsobem (ať už je to teorie mezivrstvové výměnné interakce, gigantická a tunelovací magnetorezistence, spinový Hallův jev, teorie Berryho fáze ve feromagnetech, teorie zředěných magnetických polovodičů, teorie samo­organizace magnetických atomů na kovových površích a další).

Profesor Bruno spolupracoval s českou skupinou na řadě výše uvedených problémů s cílem kvantitativně objasnit jevy v rámci teorie funkcionálu hustoty. Tato spolupráce vyústila v letech 1996–2008 ke 37 společným publikacím.

Profesor Bruno je autorem 15 přehledových článků, respektive kapitol v knižních publikacích, více než 200 původních článků v recenzovaných časopisech s téměř 6000 citacemi (z toho 14 prací s více než 100 citacemi; tři práce s více než 350, 450, 650 citacemi).

red