ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2009  > říjen  > Ocenění

Čestná oborová medaile Františka Palackého

Prof. Zdeněk V. David převzal 7. září 2009 z rukou předsedy AV ČR prof. Jiřího Drahoše Čestnou oborovou medaili Františka Palackého za zásluhy v historických vědách.

Prof. Zdeněk V. David převzal 7. září 2009 z rukou předsedy AV ČR prof. Jiřího Drahoše Čestnou oborovou medaili Františka Palackého za zásluhy v historických vědách.
© Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Profesor David žije od roku 1947 v USA. Vystudoval politologii a filozofii na Wesleyan University a historii na Harvard University. Postupně působil na univerzitách v Michiganu a Princetonu; v letech 1974–2002 ve Woodrow Wilson International Center for Scholars ve Washingtonu – nyní jako emeritus.

Profesor David se dlouhodobě zabýval historickými, politickými, filozofickými a teologickými otázkami české reformace a ideových dějin našich zemí v 16.–19. stol. ve vztahu k evropskému vývoji. Výsledkem jeho úsilí jsou studie publikované v renomovaných re­cenzovaných časopisech zejména v USA, Anglii, Rakousku a Čes­ké republice. Vědecké bádání shrnul ve třech monografiích: People of the Eastern Habsburg Lands 1526–1918 (společně s T. Kannem, 1984); Finding of the Middle Way: The Utraquists’ Liberal Challenge to Rome and Luther (2003); Catholic Enlightment and Lutheran Idealism: The Formation of Political Culture in Central Europe 1773–1848 (vyjde v r. 2009).

Ocenění si zaslouží také vědecko-organizační práce prof. Davi­da, která je dlouhou dobu spojena se Společností pro vědy a umě­ní. Od začátku 90. let přijíždí prof. David do své vlasti a snaží se pomáhat s obnovou svobodného vědeckého bádání v huma­nitních oborech. Profesor David je významným odborníkem, který přinesl cenné podněty vědeckému bádání v uvedených oborech a posunul je významně vpřed.

red