ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Úvodník

Vážení čtenáři,
do tohoto čísla Akademického bulletinu si vás dovolím uvést aktuální připomínkou dvou událostí z přelomu konce posledního aprílového týdne a počátku máje.
Čtvrtý měsíc tohoto roku uzavřela ve dnech 28.–29. dubna další z mozaiky mezinárodních konferencí konaných v rámci českého předsednictví v Radě Evropy. Pod názvem Výzkumní pracovníci v Evropě bez bariér navázala na aktivitu Evropské komise směrem k odstraňování bariér, které odrazují mladé vědce od kariéry v Evropě. Podrobné informace najdete na www.eramobility.cz.

vila LANNA
Obě fota: © Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Hned první květnové pondělí, 4. 5., hostila pražská Lannova vila slavnost, při níž předal předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš nejvyšší ocenění, jaké může naše Akademie udělit, De Scientia et Humanitate Optime Meritis. Poprvé jím byl vyznamenán velvyslanec jiné země a jen málokdo si jej skutečně zaslouží natolik jako bývalý vyslanec Argentiny, Jeho Excelence Juan Eduardo Fleming.

Jeho Excelence Juan Eduardo Fleming
Jeho Excelence Juan Eduardo Fleming

Akademický bulletin, který s ním přinesl v čísle 3/2008 rozhovor, se připojuje ke gratulantům. Plné znění laudatia od prof. Jiřího Niederleho i poděkování oceněného nalez­nete zde. Za přínos projektu e-Golem, rozvoj spolupráce mezi Argentinskou a Českou republikou a podporu aktivit, které jsou spjaty s pedagogickým a vědeckým výkonem pracovníků univerzity v přírodních a humanitních vědách, převzal J. E. Fleming dne 6. 5. čestný doktorát Univerzity Palackého v Olomouci.

MARINA HUŽVÁROVÁ