ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Jihomoravský program pro špičkové vědce

Jihomoravský kraj otevírá ve spolupráci s Jihomoravským centrem pro mezinárodní mobilitu, z. s. p. o., nový dotační program SoMoPro – South Moravian Programme for Distinguished Researchers. Jeho cílem je přispět k zapojení jihomoravských vědecko-výzkumných pracovišť do světového výzkumu. V rámci programu budou financovány pobyty zahraničních špičkových vědců a českých špičkových vědců působících v zahraničí na veřejných vědecko-výzkumných institucích v regionu.

EU South Moravian Region

V první fázi je SoMoPro plánován na čtyři roky s celkovým rozpočtem 3,88 mil. eur. Jihomoravský kraj podal žádost o jeho kofinancování ze 7. rámcového programu pro vědu a výzkum Evropské komise, programu People (Akce Marie Curie), a to ve výši 1,55 mil. eur. Po pozitivním vyhodnocení dotačního programu Evropskou komisí byl SoMoPro oficiálně zahájen 1. dubna 2009. V rámci něj budou vyhlášeny dvě výzvy k podávání žádostí o grant, první z nich začne v polovině června 2009. Žádosti o dotaci, jež následně zhodnotí mezinárodní evaluátoři, mohou podávat příchozí vědci přírodovědeckých a technických oborů ve spolupráci s hostitelskou vědecko-výzkumnou institucí, která sídlí v Jihomoravském kraji. V rámci programu budou otevřena dvě grantová schémata, pro příchod zahraničních vědců a pro reintegraci vědců českých. V případě zahraničních badatelů zahrne finanční příspěvek náklady na mzdu vědce, mobilitu a cestovní náklady, vědeckou činnost a příspěvek na režijní náklady výzkumné instituce. V případě reintegrujících se českých vědců bude finanční příspěvek obsahovat náklady na mzdu vědce, příspěvek na vědeckou činnost a na režijní náklady vědecké instituce. O grant může zažádat pracoviště veřejné vědecko-výzkumné instituce se sídlem v JMK a vědec, který je držitel titulu Ph.D. nebo má alespoň čtyři roky praxe ve vědě a výzkumu. Pů­jde o dlouhodobé pobyty vědce v regionu, a to na dobu jednoho až tří let. Více informací o vstupních podmínkách i celém programu je k dispozici na http://www.jcmm.cz/en/somopro.html.

SoMoPro
SoMoPro – nové grantové schéma pro příchod zahraničních vědců a reintegraci českých vědců do veřejných vědecko-výzkumných institucí v Jihomoravském kraji

Program SoMoPro, který je realizován v rámci Regionální inovační strategie JmK – RIS 3 (www.ris3.cz), navazuje na projekty vědecko-výzkumných institucí v JMK, které plánují rozšíření a zkvalitnění vědecko-výzkumných kapacit v kraji; např. ICRC (Mezinárodní centrum klinického výzkumu – navázání spolupráce s prestižní Mayo Clinic v oblasti výzkumu, prevence, diagnostiky a léčby nádorových onemocnění) nebo CEITEC (Středoevropský technologický institut – výzkum a vývoj v oblastech biotechnologií a pokročilých materiálů a technologií).

Libuše Chládková,
Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu
Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu