ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

INFORMACE A OZNÁMENÍ

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.,

si Vás dovoluje pozvat na přednášky
z cyklu Zvané přednášky na ÚOCHB 2009/The IOCB Invited Lectures 2009

20. května 2009 od 10:00 hod.
Abiological Self-Assembly:
Predesigned Metallacycles and Metallacages via Coordination

prof. Peter Stang
Department of Chemistry, University of Utah, Salt Lake City, USA

29. května 2009 od 10:00 hod.
Structural Biology and Structural Genomics Using NMR Spectroscopy
prof. Kurt Wüthrich
The Scripps Research Institute, La Jolla, California, USA

17. června 2009 od 10:00 hod.
Seeking Novel Reactivity and High Selectivity in Modern Organic Synthesis:
Studies of the pH-Neutral, Cu-Catalyzed Desulfitative Formation of Carbon-Carbon Bonds
and Its Application to Biomedically Relevant Synthesis

prof. Lanny S. Liebeskind
Department of Chemistry, Emory University, Atlanta, Georgia, USA

19. června 2009 od 10:00 hod.
Exploiting Radical Chemistry Involving Chalcogens
prof. Carl H. Schiesser
School of Chemistry, University of Melbourne, Parkville, Austrálie

Přednášky se konají v přednáškovém sále Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., Flemingovo náměstí 2, Praha 6.

Bližší informace:
RNDr. Irena G. Stará, ÚOCHB AV ČR, tel.: 220 183 315,
e-mail: stara@uochb.cas.cz; www.uochb.czFyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,
se rozhodl ustavit výroční seminář Vladimíra Dvořáka, který byl nejvýznamnějším českým teoretickým fyzikem
v oboru feroelektrik, dlouholetým zaměstnancem a ředitelem ústavu v letech 1993–2001
.

Semináře se budou konat vždy jednou ročně v červnu a na přednášky budou zváni renomovaní a mezinárodně uznávaní badatelé v oborech, které se váží k problematice studované ve Fyzikálním ústavu.

První Dvořákovu přednášku přednese nejbližší a nejvýznamnější Dvořákův zahraniční spolupracovník
prof. Yoshihiro Ishibashi (Nagoya University, Japonsko) na téma:

Thermodynamic Approach to Nano-Inhomogeneous Ferroelectrics
(Fruits from Collaboration with Vladimír Dvořák)


dne 10. června 2009 v 15:00 hod. v posluchárně Fyzikálního ústavu Na Slovance 2, Praha 8.
Přednáška bude věnována aspektům termodynamických teorií feroelektrik a fázových přechodů aplikovaných na problémy nanonehomogenních systémů.

Bližší informace:
RNDr. Jan Petzelt, DrSc., FZÚ AV ČR, v. v. i.,
tel.: 266 052 166, e-mail: petzelt@fzu.czVýzva

k podávání žádostí o podporu
česko-americké vědeckotechnické spolupráce

Uzávěrka přihlášek je 10. července 2009.

Bližší informace: www.amvis.cz.

Kontakt: AMVIS, o. p. s., Senovážné nám. 24, 110 00 Praha 1, e-mail: amvis@amvis.czPoznámka k článku Výzkumná politika aneb „Dobrá vědecká praxe“ uveřejněném v AB 3/2009

Ráda bych čtenáře Akademického bulletinu upozornila, že Akademie věd ČR má svůj Etický kodex výzkumných pracovníků. Tento dokument schválil Akademický sněm již v roce 2006, a to na svém XXVIII. zasedání dne 20. dubna. Etický kodex výzkumných pracovníků v Akademii věd ČR je umístěn na internetových stránkách AV ČR v oddíle základní informace/základní dokumenty na adrese http://www.avcr.cz/eticky-kodex-vyzkumnych-pracovniku-avcr.html. Etický kodex otiskl Akademický bulletin jako přílohu v AB 6/2006.
Etický kodex je koncipován tak, že dovoluje jednotlivým pracovištím AV ČR v případě potřeby doplnit text kodexu o ustanovení týkající se specifických záležitostí daných charakterem výzkumné práce.

Eva Žižková,
tajemnice Komise pro etiku vědecké práce AV ČR