ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2009  > květen  > Obálka

Ceny Živy 2008

Tradiční ocenění autorů článků publikovaných v časopise Živa se konalo 16. 4. 2009 v překrásných prostorách vily Lanna. V pěti kategoriích si ceny odneslo celkem sedm autorů. V úvodu slavnostního dopoledne předal předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš Čestnou medaili Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy prof. Pavlu Kovářovi, dlouholetému předsedovi redakční rady časopisu Živa (1996–2008).


Všechna fota: © Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
Dlouholetý předseda redakční rady časopisu Živa prof. Pavel Kovář


Předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš předává Čestnou medaili Vojtěcha Náprstka prof. Pavlu Kovářovi.


Tradiční ocenění autorů článků publikovaných v časopise Živa.
Zleva: Petr Vít, Filip Kolář, Petr Kuneš, Jan Gloser, Ondřej Balvín, Jaroslav Brůžek, uprostřed Lenka Kovačiková

Purkyňovu cenu udělovanou za popularizaci biologických věd autorovi nejlepšího článku ročníku ve věkové kategorii nad 30 let získal dr. Petr Kuneš z Katedry botaniky PřF UK v Praze za příspěvek Předneolitická krajina, vegetace a role moderního člověka ve střední Evropě.

Zvláštní ocenění časopisu Živa, které přihlíží k širšímu významu příspěvku, bylo předáno prof. Janu Gloserovi z Ústavu experimentální biologie PřF MU v Brně za studii Antarktické vegetační oázy 1.–5.

CENY ŽIVY 2008

Cenu Živy pro autora nejlepšího článku ve věkové kategorii 26–30 let si odnesli Mgr. Filip Kolář (Katedra botaniky PřF JU v Českých Budějovicích) a Mgr. Petr Vít (Katedra botaniky PřF UK v Praze) za práci Endemické rostliny českých hadců 1.–3.

CENY ŽIVY 2008

Cena Živy pro autora nejlepšího článku ve věkové kategorii do 25 let připadla Ondřeji Balvínovi z Katedry zoologie PřF UK v Praze za článek Štěnice naší fauny – nejen lidskou krví jsou ­živy a cenu Antonína Friče za příspěvek nejvýše oceněný čtenáři obdrželi Ing. Lenka Kovačiková (Katedra botaniky PřF JU v Čes­kých Budějovicích) a dr. Jaroslav Brůžek (Université Bourdeaux) za práci Stabilní izotopy a bioarcheologie – výživa a sledování migrací v populacích minulosti 1–2.

srd