ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2009  > květen  > Osobnost

85. narozeniny profesora Jaroslava Janáka

V dobrém zdraví a duševní svěžesti se průkopník plynové chromatografie u nás i v zahraničí, jeden ze zakladatelů instrumentální analytické chemie, prof. Jaroslav Janák dožívá 27. května 2009 osmdesáti pěti let. Jeho jméno je neodmyslitelně spjato s brněnským Ústavem analytické chemie Akademie věd ČR, v. v. i., jehož vznik v roce 1956 inicioval a který se pod jeho dlouholetým vedením stal ve svém oboru a v evropském měřítku prestižním střediskem výzkumu a vědecké výchovy.

prof. Jaroslav Janák
Prof. Jaroslav Janák
FOTO: Archiv ÚIACH

Po absolvování Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (1947) vedl analytickou laboratoř Chemických závodů v Litvínově, odkud posléze přešel do vznikajícího Ústavu pro naftový výzkum v Brně (1951). Originální Janákova myšlenka analýzy plynů na chromatografické koloně s oxidem uhličitým jako mobilní fází, která vznikla ještě za jeho působení v Litvínově, vedla záhy k sestrojení přístroje vlastní konstrukce. Přístroj byl v Československu v roce 1952 patentován – s odstupem času se ukázalo, že je prvním patentem plynového chromatografu uděleným na světě. Na základě raných vědeckých úspěchů byl v roce 1956 Jaroslav Janák vedením Československé akademie věd pověřen, aby založil Laboratoř pro analýzu plynů ČSAV v Brně, z níž se vyvinul dnešní ÚIACH AV ČR.
Janákovy originální práce a práce jeho spolupracovníků v oblasti separačních metod měly podstatný vliv jak na rozvoj této disciplíny analytické chemie, tak i na odvozenou výrobu přístrojové techniky u nás i ve světě. Za svého působení v ústavu shromáždil a vychoval řadu výrazných vědeckých osobností, které působí v různých oborech moderní instrumentální analýzy, mnohdy v čele světového výzkumu. Byl také iniciátorem a organizátorem mnoha mezinárodních symposií, jež měla značný význam v šedesátých a zejména v sedmdesátých letech, kdy vědci neměli možnost volně cestovat do zahraničí. Jaroslav Janák stál při vzniku a profilování mezinárodních oborových časopisů (Journal of Chromatography – Amsterdam, Holandsko, a Journal of Gas Chromatography, nyní Journal of Chromatographic Science – Niles, IL, USA), v nichž byl po několik desetiletí členem edičních rad, editorem bibliografické sekce a speciálních tematických čísel časopisů. Zúčastnil se také zrodu zahraničních vědeckých společností (UK, Francie), s čímž byly spojené jeho studijní pobyty v Itálii, USA a Anglii a přednáškové stáže v Německu, Holandsku, Polsku, Rusku, Číně nebo Kubě. Jeho bohatou publikační činnost dokumentuje přes 300 původních prací a přehledových článků, 12 patentů a spoluautorství sedmi knih.
Za celoživotní dílo získal řadu medailí i dalších poct – medaili M. S. Cvěta za vynikající výzkum v chromatografii (Mnichov, Německo 1975), zlatou plaketu Jaroslava Heyrovského ČSAV (Praha 1984) a rovněž čestnou medaili Akademie věd ČR De Scientia et Humanitate Optime Meritis (Praha 2005). Od roku 1945 je prof. Jaroslav Janák členem Chemické společnosti, jejíž brněnské pobočky byl dlouholetým předsedou. Přispěl také ke znovuobnovení Chemické fakulty VUT v Brně (1992), a i proto mu byla udělena vědecká hodnost doktora honoris causa této školy (1996). Je čestným členem jak České, tak i Slovenské chemické společnosti.
Jaroslav Janák denně dochází do své pracovny v Ústavu analytické chemie, sleduje dění ústavu, účastní se přednášek i seminářů a je vždy ochotně a rád nápomocen svým mladším kolegům radou či konzultací.

LUDMILA KŘIVÁNKOVÁ,
ředitelka Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i.