ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace ze 2. zasedání Akademické rady AV ČR dne 14. dubna 2009

Akademická rada se zabývala těmito nejdůležitějšími záležitostmi:

Schválila

 • orientační program činnosti Akademické rady AV ČR na II. čtvrtletí 2009,
 • odměnu externím hodnotitelům žádostí podaných do Prog­ramu podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR.


Souhlasila

 • s převzetím záštity předsedy AV ČR nad mezinárodní matematickou konferencí Equadiff 12, která se bude konat 20.–24. července 2009 v Brně,
 • s opatřeními ke splnění usnesení vlády ČR č. 1305 ze dne 20. října 2008 k návrhu změn ve státní správě výzkumu, vývoje a inovací v Kanceláři AV ČR,
 • se zrušením Českého národního komitétu pro středo­evropská a východoevropská studia.


Jmenovala

 • RNDr. Jana Šafandu, CSc., předsedou Rady programu Informační společnost a Rady programu Nanotechnologie pro společnost,
 • prof. Ing. Vladimíra Marečka, DrSc., předsedou Dozorčí rady Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.,
 • RNDr. Miroslava Fliegera, CSc., předsedou Dozorčí rady Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.,
 • Ing. Miroslava Chomáta, CSc., místopředsedou Dozorčí rady Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i.,
 • MVDr. Radka Procházku, CSc., místopředsedou Dozorčí rady Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.,
 • Ing. Karla Aima, CSc., zástupcem Akademické rady AV ČR v Radě Technologického centra AV ČR,
 • prof. RNDr. Jana Zimu, DrSc., a doc. Ing. Petra Rába, DrSc., členy výběrové komise pro volbu ředitele Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.,
 • Majetkovou komisi AV ČR pro funkční období 2009–2013 ve složení: předseda – doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., Historický ústav AV ČR, v. v. i.); členové – prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc. (místopředseda AV ČR, Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.), prof. Ing. Vladimír Mareček, DrSc. (místopředseda AV ČR, Ústav fyzikální chemie JH AV ČR, v. v. i.), prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc. (místopředseda AV ČR, Historický ústav AV ČR, v. v. i.), Ing. Petr Bobák, CSc. (člen předsednictva AR, Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.), Ing. Jan Škoda (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.); tajemnice – Věra Žádníková (Kancelář AV ČR),
 • doc. PhDr. Radomíra Vlčka, CSc. (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., Historický ústav AV ČR, v. v. i.) předsedou Bytové komise AV ČR.


Vyslovila předchozí souhlas

 • s účastí Biotechnologického ústavu AV ČR, v. v. i., ve sdružení CzechBio – asociace biotechnologických společností ČR, z. s. p. o.,
 • k nabytí podílu Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., ve společnosti BBM spol. s. r. o.


Doporučila

 • předsedovi AV ČR, aby udělil čestnou medaili AV ČR De scientia et humanitate optime meritis prof. Juanu Eduardovi Flemingovi.


Vzala se souhlasem na vědomí

 • opatření provedená k realizaci usnesení XXXIV. zasedání Akademického sněmu dne 24. března 2009.


Vzala na vědomí

 • usnesení vlády České republiky ze dne 23. března 2009 č. 329 k Aktualizaci Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2006–2011.