ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2009  > květen  > Academia

Odborné publikace z Nakladatelství Academia

JAN MACEK, JOSEF DVOŘÁK, ­LADISLAV TRAXLER, VÁCLAV ČERVENKA
NOČNÍ MOTÝLI II. – můrovití
Motýli a housenky střední Evropy

Cílem atlasu není jen podat ucelený přehled všech druhů vyskytujících se ve středoevropském prostoru, ale především ­seznámit čtenáře se způsobem života jednotlivých druhů. Autoři vycházejí hlavně z vlastních zkušeností získaných z přírody i z chovů housenek a motýlů v zajetí.
NOČNÍ MOTÝLI II. – můrovití

JANA MATÚŠOVÁ A KOL.
SLOVNÍK POMÍSTNÍCH JMEN V ČECHÁCH IV (Bíg–Bož)
V pořadí již čtvrtý svazek Slovníku pomístních jmen v Čechách představuje pomístní jména (jména polí, luk, lesů, hor, vod a cest), která začínají písmeny Bíg–Bož nebo obsahují slova začínající těmito písmeny.
SLOVNÍK POMÍSTNÍCH JMEN V ČECHÁCH IV (Bíg–Bož)

LUDMILA ŠILHÁNKOVÁ
MIKROBIOLOGIE PRO POTRAVINÁŘE A BIOTECHNOLOGY
Učebnice je určena co nejširšímu okruhu pracovníků potravinářského a fermentačního průmyslu a zájemcům o ekologické otázky, v nichž hrají mikroorganismy nezastupitelnou roli. Obsahuje základy obecné mikrobiologie se zvláštním důrazem na tematiku významnou z hlediska potravinářského průmyslu a bio­technologií.
MIKROBIOLOGIE PRO POTRAVINÁŘE A BIOTECHNOLOGY

DALIBOR VESELÝ
ARCHITEKTURA VE VĚKU ROZDĚLENÉ REPREZENTACE
Problém tvořivosti ve stínu produkce

Publikace je shrnutím autorova dlouhodobého bádání v oblasti dějin a filozofie architektury. Ta je pro něj formou reprezentace světa, který je architektonickým dílem artikulován a ztělesňován. Autor se snaží proniknout do hlubších rovin problémů moderní architektury a zároveň ukázat i jejich historické kořeny.
ARCHITEKTURA VE VĚKU ROZDĚLENÉ REPREZENTACE

PETR WITTLICH
JAN ŠTURSA
Práce se zaměřuje především na dílo sochaře Jana Štursy, avšak neopomíná ani souvislosti v biografickém kontextu. Zasazuje jeho dílo do celkového vývoje českého moderního sochařství a ukazuje jeho místo ve spletité mozaice evropské plastiky počátku 20. století.
JAN ŠTURSA


NEJPRODÁVANĚJŠÍ KNIHY
V KNIHKUPECTVÍ ACADEMIA
V DUBNU 2009


Teorie ­nevzdělanosti – Omyly ­společnosti vědění

 1. Liessmann, K. P. – Teorie ­nevzdělanosti – Omyly ­společnosti vědění
 2. van Gulik, R. H. – Sexuální život ve staré Číně
 3. Heschel, A. J. – Šabat – Jeho význam pro současného člověka
 4. Ball, P. – Ďáblův doktor – Paracelsus a svět renesanční magie a vědy
 5. Laskierová, R. – Deník leden–duben 1943


Tituly ostatních nakladatelů:

 1. Brodský, P., Pařez, J. – Katalog iluminovaných rukopisů ­Strahovské knihovny, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Královská kanonie premonstrátů na Strahově
 2. Mann, T. – Konec měšťanské epochy, Dauphin
 3. Tomek, P. – Život a doba ministra Rudolfa Baráka, Vyšehrad
 4. Rupnik, J. – Příliš brzy unavená demokracie – Rozhovor s Karlem Hvížďalou, Portál
 5. Gribbin, J. – Životopis vesmíru, Mladá fronta


Knihkupcův tip:

 • Sommer, P., Třeštík, D., Žemlička, J. – Přemyslovci – Budování ­českého státu, Nakladatelství ­Lidové noviny


ŠÁRKA HOLÁ,
vedoucí knihkupectví Academia,
Václavské náměstí 34, Praha 1