ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2009  > květen  > Obálka

Nové knihy

SAVONAROLA A FLORENCIE
Jeho působení a estetické názory

Dominikánský kazatel Girolamo Savo­na­rola (1452–1498) svůj politický i nábo­ženský boj a boj s pestrobarevnou florentskou kulturou na závěr quattro­centa prohrál, jeho kázání a síla osob-nosti přesto stvořily legendu, na niž museli v následujících letech a staletích reagovat jak nejvyšší církevní hodnos­táři a vládci Florencie, tak záalpští církevní reformátoři a do jisté míry i italští umělci. První část monografie je zaměřena na Savonarolův životopis na pozadí Floren­cie 2. poloviny 15. století a vývoj jeho teologických názorů. Druhá část se týká jeho estetických názorů – Savonarolava pojetí uměleckého díla, projevů ikono­klasmu, vlivu jeho úvah na dobové italské výtvarné umění – a vztahu české reformace k Savonarolavě tvorbě.
Chlíbec, J., Černušák, T., Artefactum, Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i., Praha 2008. Vydání 1.
SAVONAROLA A FLORENCIE

DO PŮLNOCI ČASU DOST
Životní osudy Ctibora Rybára, kterého mnozí znají jako autora průvodců po Praze a různých pragensií, byly spletité a dramatické. Vrací se k nim ve svých vzpomínkách, jež zachycují dobu před druhou světovou válkou, období holo­caustu, útěk za hranice a další osudy, především však boj o přežití.
Rybár, C., edice Paměť, Academia, Praha 2008. Vydání 1.
DO PŮLNOCI ČASU DOST

SLOVA A PRAVIDLA
Složky jazyka
Jak funguje jazyk? Jak se děti učí ma­teřštině? Proč mají jazyky tolik zvlášt­ností a nepravidelností? Kde je v mozku centrum řeči? Jsou si v zásadě všechny jazyky podobné? Na tyto a mnohé další otázky odpovídá ve Slovech a pravid­lech Steven Pinker.
Pinker, S., edice Galileo, Academia, Praha 2008. Vydání 1.
SLOVA A PRAVIDLA

MALÍŘOVY DOPISY
Dopisy Františka Doležala (malíře, gra­fika, publicisty a výtvarného teoretika) odkazují k příběhu jednoho z těch, pro něž byl život „tvrdší než kamení“. S tím vědomím je nutno dopisy číst, protože doba prožitá před válkou – před dopisy – určila jeho zorný pohled a utvářela názor na svět a společnost, kterou i on chtěl přeměnit.
Doležal, F., Cherm, Praha 2008. Vydání 1.
MALÍŘOVY DOPISY

GAIA VRACÍ ÚDER
Proč se Země brání a jak ještě můžeme zachránit lidstvo

Gaia je živá Země, která se sama reguluje. Lidé Zemi využívají po tisíciletí, aniž by přemýšleli, co je to bude stát, a tím Zemi škodí. Země se otepluje a mění se klima, zdroje energií se vyčerpávají. Lidstvo je na pokraji zničení Země i sebe sama. Je nejvyšší čas udělat krok správným směrem a Zemi i lidstvo zachránit.
Lovelock, J., edice Galileo, Academia, Praha 2008. Vydání 1.
GAIA VRACÍ ÚDER

VETCHÉ STÁŘÍ, NEBO ZRALÝ VĚK MOUDROSTI?
Sborník příspěvků z 28. ročníku sym­po­zia k problematice 19. století, které pořá­dala na přelomu února a března 2008 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s Archivem města Plzně, přináší téměř tři desítky příspěvků na téma fenoménu stáří.
Hojda, Z., Ottlová, M., Prahl, R., Academia, Praha 2009. Vydání 1.
VETCHÉ STÁŘÍ, NEBO ZRALÝ VĚK MOUDROSTI?