ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2015  > červ-srp  > Z Bruselu

Nový vědecký poradní mechanismus Evropské komise

Komisař pro výzkum, vědu a inovace Carlos Moedas se v květnu 2015 setkal s předsedou Evropské komise Jean-Claudem Junckerem a významnými evropskými vědci, aby prodiskutovali konkurenceschopnost vědy a dohodli se na vytvoření nového vědeckého poradního mechanismu (Scientific Advice Mechanism – SAM).

25_1.jpg
Foto: Archiv EK
Setkání k novému vědeckému poradnímu mechanismu Evropské komise: (zleva) Serge Haroche, Jyrki Katainen, Edvard Ingjald Moser; ve druhé řadě Paul Nurse, Jean-Claude Juncker, László Lovász, Jules A. Hoffmann, Jean Tirole a Carlos Moedas

Nový mechanismus má respektovat nezávislost institucionálních a politických zájmů a spojovat poznatky z různých oborů. Stejně nezbytné je i zajištění transparentnosti. SAM nesmí opomíjet ani specifický charakter evropské politiky, konkrétně jednotlivé národní perspektivy členských států, princip proporcionality a subsidiarity. Komisař C. Moedas navrhl k dosažení tohoto cíle několik opatření. Jedním z nich je vytvořit škálu vědeckých expertiz či propojit národní akademie a jiné subjekty. Za koordinaci mechanismu odpovídá skupina nezávislých vědců. Úkolem C. Moedase je uvést dohodu v platnost, vybrat příslušné vědce a v následujících měsících zajistit co nejefektivnější spolupráci jednotlivých útvarů Evropské komise.

KLÁRA GLITTOVÁ, stážistka,
CZELO – Česká styčná kancelář pro VaVaI, Brusel,
Technologické centrum AV ČR