ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2015  > červ-srp  > Z Bruselu

Invazivní nepůvodní druhy

Stále zastoupení České republiky při EU hostilo 3. června 2015 půldenní konferenci věnovanou výzkumu invazivních nepůvodních druhů a chorob, kterou ve spolupráci se Stálým zastoupením a Ministerstvem zemědělství ČR uspořádala Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace v Bruselu (CZELO).

24_1.jpg
Foto: Archiv CZELO
Konferenci zahájil velvyslanec Jakub Dürr. Dále zleva: Pavel Poc, Jarka Chloupková a João Pedro Silva.


Téma chorob a invazivních nepůvodních druhů a jejich dopad na zemědělství a životní prostředí je výzvou pro vědce na celém světě a pokrývá mnohé oblasti základního i aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací. Je rovněž součástí projektů, které badatelé řeší s podporou rámcových programů i dalších dotačních titulů na úrovni EU.
Na konferenci se řečníci věnovali biologické bezpečnosti a bezpečné dodávce potravin a dalších komodit, dopadu chorob na dřeviny a další rostlinné druhy, šíření invazivních nepůvodních druhů s ohledem na obchod s biologickým materiálem a nutnosti ochrany biodiverzity. Diskutovali možnosti předcházení rizikům spojeným s chorobami a invazivními nepůvodními druhy a konstatovali, že je třeba především zodpovědný přístup všech zainteresovaných subjektů. Za ČR přednesli příspěvky poslanec evropského parlamentu dr. Pavel Poc, dr. Jan Pergl z Botanického ústavu AV ČR a prof. Libor Jankovský z Mendelovy univerzity v Brně. Akce se dále zúčastnili zástupci Evropské komise, Evropského parlamentu a představitelé vědecké komunity, kteří v této oblasti působí v ČR i zahraničí.

PAVLÍNA PANCOVÁ ŠIMKOVÁ,
CZELO – Česká styčná kancelář pro VaVaI, Brusel,
Technologické centrum AV ČR