ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2015  > červ-srp  > Obálka

Humanitní vědy a celospolečenské problémy

01_1_resize.JPG
 Všechna fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
Zleva: ředitel Českého egyptologického ústavu FF UK Miroslav Bárta, Martin Holý a Jan Němeček z Historického ústavu AV ČR, místopředseda AV ČR Pavel Baran, místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek a předseda AV ČR Jiří Drahoš

Humanitní vědy a celospolečenské problémy kvalifikované analýzy a vědecké výstupy humanitních a společenských věd napomohou se lépe připravit například na dopady současného demografického vývoje, migrace nebo změn klimatu – tímto konstatováním vyústila diskuse v Historickém ústavu AV ČR, které se 11. května 2015 zúčastnili místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek, předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš a další zástupci akademické obce. Vytyčením hlavních problémů a zacílením kapacit a financí k jejich řešení se bude zabývat Rada vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst, které vicepremiér předsedá. Jak uvedl, budeme pravděpodobně čelit výzvám, na něž nejsme prozatím připraveni. Jde například o stárnutí západní populace, novodobé stěhování národů, nedostatek vody v mnoha oblastech světa, závislost společnosti na energetických zdrojích a připravenost na případný blackout.

01_1_resize.JPG

„Takové celospolečenské výzvy nemůže vyřešit žádný izolovaný chemik, fyzik nebo inženýr – je tudíž logické, že by k jejich řešení mohly (a měly) přispět i humanitní a sociální obory,“ doplnil prof. Drahoš.
Jelikož si složité problémy žádají komplexní řešení, na němž se musejí podílet vědci všech oborů včetně společenskovědních, mohou výzkumné projekty zabývající se globálními tématy trvat i léta. Rada vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst bude proto dále jednat, jak tyto interdisciplinární projekty začlenit do stávajícího systému financování a hodnocení vědy. V této souvislosti bylo v nedávno schváleném rozpočtu na vědu posíleno i institucionální financování.

01_1_resize.JPG
Diskuse v Historickém ústavu AV ČR – ředitelka Eva Semotanová, Jaroslav Šebek a poslanec Jiří Mihola.


red