ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Z 30. zasedání Akademické rady dne 9. června 2015

Schválila

 •  aktualizované složení oborových panelů pro I. fázi Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014;
 •  přidělení finančních prostředků pro mzdovou podporu postdoktorandů podle návrhu předloženého Komisí Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdové podpory postdoktorandů na pracovištích AV ČR;
 •  Základní principy financování Strategie AV21 v roce 2015, aktivity Strategie AV21 a jejich financování v roce 2015, mimořádné aktivity Strategie AV21 (bez přístrojového vybavení) a jejich financování k 31. květnu 2015 a mimořádné investiční aktivity Strategie AV21 na pořízení přístrojového vybavení a jejich financování k 31. květnu 2015;
 •  rozdělení příspěvků pracovišť AV ČR na provoz akademických počítačových sítí;
 •  přidělení finančních prostředků na dotace žadatelům z ústavů AV ČR podle návrhu Komise pro informační technologie AV ČR;
 •  orientační program činnosti Akademické rady AV ČR na II. pololetí 2015.

Souhlasila

 •  se základní koncepcí festivalu Týden vědy a techniky AV ČR 2015;
 •  s rozdělením dotací na podporu vědecké a vědecko--populární literatury.

Doporučila předsedovi AV ČR, aby

 •  udělil Cenu Akademie věd ČR za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu autorským týmům (kategorie A): autorskému týmu Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i., ve složení prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc., Mgr. Richard Wünsch, Ph.D., Mgr. Soňa Ehlerová, Ph.D., Mgr. Pavel Jáchym, Ph.D., Dr. Rhys Taylor, Ph.D., Mgr. Adam Růžička, Ph.D., Mgr. Vojtěch Sidorin, Mgr. František Dinnbier za vědecký výsledek Tvorba hvězd v galaxiích; autorskému týmu Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., ve složení RNDr. Petr Štěpánek, DrSc., Mgr. Sergey Filippov, Ph.D., Mgr. Martin Hrubý, Ph.D., Ing. Jan Kučka, Ph.D., Ing. Jiří Pánek, Ph.D., za vědecký výsledek Nadmolekulární struktury a samouspořádávací procesy polymerů; autorskému týmu Historického ústavu AV ČR, v. v. i., vedenému prof. PhDr. Evou Semotanovou, DrSc., a autorskému týmu Stavební fakulty ČVUT v Praze vedenému doc. Ing. Jiřím Cajthamlem, Ph.D., za vědecký výsledek Akademický atlas českých dějin;
 •  na základě návrhu Rady Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., jmenoval Ing. Pavla Janáčka, Ph.D., do funkce ředitele Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., na druhé pětileté funkční období s účinností od 1. července 2015 do 30. června 2020;
 •  na základě návrhu Rady Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., jmenoval PhDr. Luboše Velka, Ph.D., do funkce ředitele Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., na druhé pětileté funkční období s účinností od 1. srpna 2015 do 31. července 2020.

Vzala na vědomí

 •  informace o průběhu Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014.