ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Koncert k výročí Akademie

Ve Dvořákově síni pražského Rudolfina se 16. června 2015 konal koncert Komorního orchestru Akademie Praha (KOA). Členové orchestru, z nichž někteří jsou či byli pracovníky Akademie věd ČR, jej věnovali 125. výročí vzniku Akademie věd, na jejíž půdě se toto těleso před čtvrt stoletím zrodilo a s jejíž podporou soustavně rozvíjí zájmovou uměleckou činnost. Na programu večera byla dvě vrcholná díla světové hudební tvorby: Beethovenův Klavírní koncert č. 5, Es dur „Císařský“, op. 73, a Dvořákova Symfonie č. 8, G dur „Anglická“, op. 88, k jejichž provedení byl při této slavnostní příležitosti orchestr rozšířen do rozměrů symfonických.

07_1.jpg
Fota: Archiv KOA
Komorní orchestr Akademie při koncertu ve Dvořákově síni Rudolfina


Uvedení Dvořákovy Osmé symfonie k poctě jubilující Akademie, a to v zaplněné koncertní síni nesoucí skladatelovo jméno, mělo zvláštní symboliku ve vztahu k historické skutečnosti, že Antonín Dvořák (1841–1904), jeden z 19 prvně jmenovaných řádných členů původní České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, skladbu komponoval v období zakládání této Akademie. A právě Akademii ji též výslovně dedikoval (viz výřez partitury níže).

07_2.jpg
Výřez partitury Dvořákovy Osmé symfonie s autorovou vlastnoruční dedikací „Za přijetí do České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění“


Mimořádně náročný sólový part Beethovenova Císařského klavírního koncertu, sdružujícího brilantní smělou melodiku s velkolepou majestátností, v prvé půli koncertu přednesl David Šugárek, který s KOA soustavně a dlouhodobě externě spolupracuje. Soustředěné a při-tom spontánně zanícené orchestrální provedení obou nádherných skladeb s působivým nadhledem řídil stálý dirigent a umělecký vedoucí KOA Pavel Hryzák.
Téměř tisícovka posluchačů, z nichž asi třetinu tvořili pracovníci a přátelé AV ČR – včetně jejích vrcholných představitelů a zástupců vedení ústavů – odměnila nadšené výkony všech účinkujících srdečnými dlouhotrvajícími ovacemi. Všichni si přitom připomněli, že Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, jež při svém vzniku sdružila nejvýznamnější české představitele přírodních i společenských věd a zároveň humanitních i uměleckých oborů, byla nejen vysokou autoritou vědeckou, ale v národu od samého počátku podněcovala, spoluvytvářela a rozvíjela také významné hodnoty všeobecně kulturní.

JAN HRDLIČKA,
Komorní orchestr Akademie Praha