Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2015  > červen  > Úvodník

Slovo šéfredaktorky

04_1.jpgSpolečné semináře Akademie věd a Poslanecké sněmovny na aktuální témata v prostorách dolní komory Parlamentu se staly tradičním způsobem, jak reagovat na aktuální potřeby a problémy naší společnosti – jejich počet od roku 2012 už překročil desítku. Další z cyklu seminářů Vědecké poznatky: základy pro lepší, konkurenceschopnou společnost se 2. června 2015 zabýval tématem nanejvýš aktuálním: Očkování v ČR – přínosy a rizika. V odborném programu vystoupili prof. Roman Prymula z královéhradecké fakultní nemocnice, Dr. Hana Cabrnochová z Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a ředitel Ústav molekulární genetiky AV ČR prof. Václav Hořejší, kteří upozornili na skutečnost, že i přes některá negativa je vakcinace prokazatelně nejúčinnější způsob jak zabezpečit kolektivní imunitu. Škoda jen, že si odpůrci očkování neuvědomují i svůj vlastní profit z tohoto významného společenského benefitu. Při zdůrazňování práva na svobodu rozhodování by si možná měli umět spočítat, jaká rizika jejich svoboda přináší, když do rovnice zahrnou aktuální pohyb lidí napříč celým světem i vlnu chudých, kteří nemají přístup nejen k očkování, ale ani ke zdravotní péči.

Prvním červnovým týdnem se vernisáží v moravské metropoli vydává na pouť exteriérová výstava Umění vědy, aby veřejnosti představila badatelskou náplň všech 54 pracovišť Akademie věd ČR a ukázala, jak velký vliv Akademie v životě společností i každého jedince má. Výstavní panely v Brně, Olomouci, Ostravě, Jihlavě, Českých Budějovicích i Praze připomenou letošní 125. výročí naší nejvýznamnější neuniverzitní badatelské instituce.

A zkraje nejsvětlejšího ročního období pozval veřejnost také Ústav fotoniky a elektrotechniky AV ČR, aby s ním vzdala hold elektromagnetickému záření o vlnové délce přibližně 390–790 nm čili oslavila Den světla s ÚFE.
Dobré světlo na čtení červnového čísla Akademického bulletinu přeje

MARINA HUŽVÁROVÁ