Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Stipendia Fulbrightova programu

Komise J. Williama Fulbrighta v České republice vyhlašuje soutěž o stipendia pro vědecké pracovníky a přednášející pro pobyty ve Spojených státech amerických na akademický rok 2016–2017.

Fulbrightovo stipendium pro vědecké pracovníky a přednášející (ve všech oborech s výjimkou klinické medicíny)
Podmínkou je titul Ph.D. (nebo jeho starší ekvivalent, v případě lékařských oborů dostačuje 2. atestace nebo osvědčení o zdravotnické způsobilosti dle zákona 95/2004Sb.), předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA. Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. listopadu na následující akademický rok. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele.

Fulbright-Masarykovo stipendium
Stipendium je určeno zástupcům akademické obce v ČR, kteří jsou kromě svého úzkého odborného zaměření činní také v akademickém a veřejném životě (v akademickém senátu, v neziskové organizaci, v místní samosprávě apod.). Stipendium pro všechny obory (s výjimkou klinické medicíny) se uděluje ve třech kategoriích: juniorské – pro mladé vědecké pracovníky na počátku vědecké kariéry před dosažením titulu Ph.D.; postdoktorské – pro badatele, kteří získali Ph.D. maximálně před pěti lety k datu uzávěrky přihlášek; seniorské – pro pokročilé vědecké pracovníky s titulem Ph.D. získaným před více než pěti lety či jeho starším ekvivalentem nebo v případě lékařských oborů s 2. atestací či osvědčením o zdravotnické způsobilosti dle zákona 95/2004 Sb.
Podmínkou je kromě výše uvedené mimoakademické činnosti předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA. Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. listopadu na následující akademický rok. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele.

Stipendisté z USA na univerzitách a výzkumných pracovištích v ČR
Pracovníci univerzit a akademických pracovišť v České republice mohou ve svých kurzech a seminářích využít pobytu přednášejících a badatelů z USA, kteří každoročně v ČR jeden či dva semestry přednášejí či se věnují výzkumu v rámci Fulbrightova programu a jejichž aktualizovaný seznam pro rok 2015–2016 bude během léta 2015 umístěn na webové stránky Fulbrightovy komise: http://www.fulbright.cz/americti-stipendiste-fulbrightova-programu-v-ceske-republice.
Snažíme se, aby pobyt našich stipendistů v ČR byl co nejintenzivněji využit. Proto zprostředkujeme kontakt, pokud by byl některý ze stipendistů vhodný pro příležitostnou přednášku na univerzitním či akademickém pracovišti v ČR. V rámci mezistátní výměny lze pozvat rovněž stipendisty, kteří působí jako stipendisté Fulbrightova programu v jiné evropské zemi; jejich seznam spolu s informací, jak postupovat v případě pozvání, naleznete na http://www.fulbright.cz/hostovani-americkych-akademiku#dny. Hostitelské pracoviště hradí svému hostu pouze ubytování, cestovné hradí Fulbrightova komise.
Má-li univerzita v ČR na dobu jednoho či dvou semestrů zájem o konkrétního přednášejícího z USA, který by byl ochoten i schopen jejímu zájmu vyhovět, musí americký zájemce včas o Fulbrightovo stipendium požádat. Uzávěrky pro americké vědce a přednášející jsou vždy 1. srpna na následující akademický rok. Podrobnosti naleznete na http://www.cies.org/us_scholars/us_awards/.

Vedle výše uvedeného dlouhodobého stipendijního programu pro americké přednášející je dále ustaven Fulbright Specialist Program pro krátkodobé hostování specialisty z USA (v rozsahu dvou až šesti týdnů) v oborech americká studia, antropologie/archeologie, biologie, ekonomie, fyzika, chemie, informační technologie, knihovnictví, matematika, mediace a řešení konfliktů, městské plánování, ochrana zdraví, ochrana životního prostředí, pedagogika, podnikový management, politologie/veřejná správa, právo, sociologie a sociální práce, technické vědy, zemědělství, žurnalistika a komunikace. Univerzita či akademické pracoviště v ČR mohou požádat o specialistu formulářem Fulbright Specialist Request Form – viz http://www.fulbright.cz/hostovani-americkych-akademiku#tydny. Hostitelské pracoviště v ČR hradí hostu ubytování, stravování a případně místní dopravu. Program je vhodný především pro navázání nových kontaktů v oborech a na pracovištích, kde k tomu dosud nebyla příležitost. Program není naopak určen k individuální spolupráci na výzkumných projektech. Lze požádat jmenovitě o určitého odborníka z USA nebo obecně o zástupce konkrétního oboru.
Další informace o programech získáte na adrese: Komise J. W. Fulbrighta, Karmelitská 17, 118 00 Praha 1, tel.: 222 729 987, l. 22, e-mail: kloubova@fulbright.cz; http://www.fulbright.cz. Přihlášky se podávají pouze on-line.