ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2015  > červen  > Ocenění

XVIII. ceny časopisu Živa


Všechna fota: Vladimír Šigut, Archiv časopisu Živa
Předání cen Živy se konalo v reprezentačních prostorách Akademie věd ČR ve vile Lanna.

Pražská Lannova vila zprostředkovala 28. dubna 2015 příjemnou atmosféru jarnímu setkání časopisu Živa s autory nejlepších článků za uplynulý rok. Redakce a redakční rada renomovaného přírodovědného periodika posuzovaly příspěvky v pěti kategoriích.

Purkyňovu cenu za popularizaci biologických věd ve věkové kategorii nad 30 let převzal od předsedy Akademie věd prof. Jiřího Drahoše doc. Ivo Konopásek z Přírodovědecké fakulty UK v Praze za článek Mor, Yersinia pestis, blecha a člověk. V kategorii 26 až 30 let uspěli Mgr. Michal Šulc z brněnského Ústavu biologie obratlovců AV ČR a ředitel téhož ústavu doc. Marcel Honza (Svět očima zvířat aneb jak ptáci vnímají barvy). V téže kategorii byli dále oceněni dr. Robert Tropek z Přírodovědecké fakulty UK, biolog, ekoporadce z neziskové organizace Calla a učitel biologie a geografie dr. Jiří Řehounek (Popílkoviště jako nečekaná šance na záchranu bezobratlých živočichů ohrožených vyhynutím) a dr. Petr Dolejš ze Zoologického oddělení Národního muzea (Ze života slíďáka lesostepního – vzácného, nebo málokdy pozorovaného?). V kategorii do 25 let získal přízeň poroty Mgr. Ondřej Korábek z Přírodovědecké fakulty UK (Hlemýždi – stopařův průvodce nejen po Středomoří).

Zvláštní ocenění za příspěvek, jenž obsahově i rozsahem přesahuje rámec jednotlivých publikovaných článků, převzal dr. Tomáš Pavlík ze společ­nosti Vodní zdroje Chrudim (Antické mýty jinak I–VI).

Cenu Antonína Friče za rozvoj Živy obdrželi odbor­ník na malakologii, geologii, pedologii, botaniku, geografii a znalec české a slovenské krajiny dr. Vojen Ložek, farmaceut a botanik dr. František Starý a Vladimír Renčín, kreslíř, karikaturista a ilustrá­tor, který přispívá do časopisu dlouhá léta.
Ceremoniálu v Lannově vile se zúčastnili vrcholní představitelé Aka­demie věd a další osobnosti české vědy a vzdělanosti.

ziva_2015_01.jpg
Dlouholetá členka redakční rady Živy a bývalá předsedkyně Akademie věd Helena Illnerová předává cenu Michalu Šulcovi.

ziva_2015_01.jpg
Anně Skalické poděkovali za působení v redakční radě předseda AV ČR Jiří Drahoš spolu se současným a dřívějším předsedou redakční rady Janem Sudou (vlevo) a Pavlem Kovářem (uprostřed).

ziva_2015_01.jpg
Člen redakční rady a dřívější člen Akademické rady AV ČR Petr Ráb předává cenu Ondřeji Korábkovi.