ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Půl milionu dětí

Před 140 lety pokřtila svým křikem novorozená holčička zcela novou a na svou dobu naprosto unikátní Zemskou porodnici v Praze. Od té doby tu spatřilo světlo světa těžko uvěřitelných půl milionu miminek (to je přibližně počet obyvatel Brna a Liberce, nebo Ostravy a Plzně dohromady). Však se také řadí k nejdéle otevřeným porodnicím na světě. Autorství komplexu s typickým rukopisem připomínajícím též biskupský areál v Černovcích na někdejší Bukovině (viz AB 9/2011) patří geniálnímu architektovi, staviteli, zakladateli Akademie věd a mecenáši Josefu Hlávkovi. Pamětní deska muži, který vystavěl tak dokonalé dílo, ač sám zůstal bezdětný, byla odhalena u vstupu do nynější Gynekologicko-porodnické kliniky VFN v Praze a 1. LF UK ve výroční den zahájení jejího provozu 28. dubna.

12_1.jpg
Foto: Petr Králík, Archiv Akademický bulletin
Od letošního roku je vstup do objektu opatřen bronzovou pamětní deskou.

Zemská porodnice nahradila v roce 1875 kapacitně již nedostačující porodnici u sv. Apolináře. Jak bylo zmíněno, Hlávka své dílo koncipoval vskutku velkoryse a vizionářsky. Kvalitou péče a minimalizovanou dětskou úmrtností se zdejší zařízení dostalo záhy po 2. světové válce na mezinárodní úroveň. Před deseti lety (2005) získala klinika jako první v Evropě certifikát Evropské odborné společnosti pro gynekologii a porodnictví (EBCOG) pro tři udělované subspecializace – perinatologie, urogynekologie a gynekologická onkologie. Protože vystavení certifikátu EBCOG striktně podmiňuje dodržování nejvyšších standardů poskytované péče, může být zařízení garantem postgraduálního vzdělávání v oboru gynekologie a porodnictví v celé Evropě. V budově sídlí také Perinatologické centrum pro Prahu a Středočeský kraj, které v řadě případů slouží i jako superkonziliární pracoviště pro nejzávažnější těhotenské patologie pro celou Českou republiku. Mj. zde dostanou odbornou péči ženy s předčasnými porody, cukrovkou, závažnými chorobami srdce, poruchami krevní srážlivosti, nespecifickými záněty střev (Crohnova nemoc nebo colitis ulcerosa) nebo revmatoidními chorobami. Ve spolupráci s IKEM Praha je sem soustředěna mezioborová péče o těhotné ženy po transplantaci některého orgánu. V Perinatologickém centru se diagnostikují a léčí některé nemoci ještě nenarozených dětí, tedy nitroděložně.

12_2.jpg
Foto: Marina Hužvárová, Akademický bulletin

Opomenout však nelze ani architektonickou hodnotu budovy. Hlávkou podobně koncipovaný, i když nesrovnatelně větší komplex nynější Ukrajinské univerzity byl dokonce zapsán do seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Červené cihly vnější fasády, členité štíty, klenby chodeb i sloupoví nebo malované detaily a spousta dalších prvků činí z této stavby oprávněně národní kulturní památku. To ovšem svým způsobem limituje další rozvoj kliniky a potřebných prostor, nicméně myšlenka na rozšíření, která vyhovuje i z hlediska památkové ochrany, již existuje. Hold českému Edisonovi a českému Nobelovi, jak Josefa Hlávku nazval spisovatel Petr Hora-Hořejš, vzdala v Kapli sv. Kříže porodnice elita české vzdělanosti. A možná, že v některém z porodních sálů ukrytých v budově, přišel během slavnosti na svět nový život.

MARINA HUŽVÁROVÁ