Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Cena Inženýrské akademie ČR 2015

Inženýrská akademie ČR vyhlašuje 19. ročník soutěže o stejnojmenné ocenění, které je dotováno částkou 50 000 korun a bude uděleno v kategorii za vynikající realizovaný technický projekt. Návrhy na udělení mohou předkládat právnické i fyzické osoby žijící v ČR.

Cena se uděluje od roku 1997 význačným osobnostem a kolektivům z České republiky i ze zahraničí za vynikající realizovaný technický projekt nebo významný přínos k rozvoji inženýrského výzkumu. Jejím smyslem je stimulovat práci řešitelských kolektivů, vědeckých a výzkumných pracovníků, konstruktérů, inženýrů a technických pracovníků. Zároveň má podporovat tvůrčí úsilí a vytrvalost, jež jsou nezbytné jak v systematické výzkumné práci, která vede k novým fundamentálním poznatkům a jež posouvá hranice poznání v oboru inženýrského a aplikovaného výzkumu, tak i k prosazení každého významného technického projektu – a to od záměru až do dokončení a uplatnění v novém výrobku či v jiném technickém díle.

Od roku 1997 byly již oceněny mnohé významné projekty. Mezi nejvýznamnější patří vybudování badatelského centra výkonových laserů AV ČR, vyvinutí restaurátorské a konzervační technologie pro mozaiku Poslední soud na katedrále sv. Víta na Pražském hradě, projekt a realizace opravy vrchní stavby Karlova mostu v Praze nebo úspěšně realizovaný softwarový projekt A-GLOBE: technologie a softwarový nástroj pro integraci a simulaci rozsáhlých distribuovaných systémů. Významné jsou rovněž projekty spojené s vývojem nových, technicky progresivních strojů a zařízení, jako jsou vývoj a realizace letounu VUT 100, vývoj nové generace tkalcovských stavů a soustružnické obráběcí centrum POWERTURN 1600 II. generace nebo infrastrukturní projekty nové odbavovací haly mezinárodního letiště v Praze a vysouvaných tunelů metra pod Vltavou nebo projekt a realizace obřích zásobníků pro státní strategické zásoby ropy, ocelová konstrukce zastřešení Sazka Arény a mostní estakády na tramvajové trati Hlubočepy–Barrandov, ekodukt z obloukových lepených lamelových dřevěných nosníků či betonovaná část mostu přes údolí Berounky na silničním okruhu ­kolem Prahy.

Inženýrská akademie se obrací na všechny tvůrčí kolektivy, organizace výzkumu, projekční i výrobní organizace i jednotlivce s výzvou, aby návrhy na ocenění předložili do 15. července 2015 sekretariátu IA ČR, Národní 3, 110 00 Praha 1, který o ceně a podá­vání návrhů do soutěže poskytne informace; ty lze včetně návrhových listů nalézt i na www.eacr.cz.

Výsledky budou vyhlášeny do konce listopadu 2015; ocenění bude předáno při ceremoniálu Inženýrské akademie v pražské Betlémské kapli.

MILOŠ HAYER,
Inženýrská akademie ČR