ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2015  > květen  > Knihy

„Co se s námi tehdy dělo“

Střípky do mozaiky poznání života za normalizace

Literární kavárna Nakladatelství Academia ve Wiehlově domě má napilno a ke každodennímu maratonu akcí se v podvečer 26. března 2015 připojila prezentace nové akvizice do knihovny našich nedávných dějin. Při uvítání publikace nazvané lakonicky Korespondence: František Janouch – Jiří Pelikán doplnil hlavního protagonistu též editor Petr Orság a snad ani netřeba dodávat, že v publiku nechyběly tváře osobností spjatých s odporem proti bývalému režimu. Československý exil sehrál v naší moderní historii důležitou etapu.

24_2.jpg

Centrem dění tehdy nebyla politická uskupení, ale exilová nakladatelství a časopisy s okruhem jejich přispěvatelů. Jedním z takových důležitých center byl časopis Listy, který v Římě vydával Jiří Pelikán – mimochodem první Čechoslovák, který byl zvolen (a to dokonce dvakrát) za poslance Evropského parlamentu. Nyní se čtenářům dostává do ­ruky souborná korespondence mezi Jiřím Pelikánem a zakladatelem Nadace Charty 77 Františkem Janouchem z let 1974–1993 přinášející pozoruhodné svědectví o škále exulantských aktivit proti normalizačnímu režimu.

24_1.jpg
Zleva: Petr Orság, Zdenko Pavelka a František Janouch

Zatímco už knižně vyšly mnohé soubory korespondencí mezi pisatelem žijícím na Západě a jeho protějškem v tehdejším Československu (F. Janouch s V. Havlem, F. Kriegelem a L. Vaculíkem či V. Prečan s V. Havlem), korespondence F. Janoucha s J. Pelikánem – obou žijících na Západě – je teprve druhým, knižně vydaným souborem dopisů posílaných prostřednictvím standardní pošty (vyšla v rámci projektu GA ČR a Fondu na podporu vědecké činnosti FF UP v nakladatelství Novela bohemica).

HaM