ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Z Akademické rady

Schválila

  •  konečné složení oborových panelů pro Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014;
  •  přidělení finančních prostředků na podporu žádostí v rámci Fellowshipu Josefa Dobrovského pro zahraniční badatele v rámci 1. výzvy roku 2015;
  •  pravidla pro přidělování investičních prostředků na přístrojové vybavení;
  •  přidělení finančních prostředků na dotace žadatelům z ústavů AV ČR podle návrhu Komise pro informační technologie AV ČR.

Souhlasila s výroční zprávou Rady vědeckých společností ČR za rok 2014.

Jmenovala Mgr. Andreu Salákovou (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.) k 13. dubnu 2015 tajemnicí Rady pro správu akademických webů AV ČR.

Vzala na vědomí

  •  usnesení vlády České republiky ze dne 9. března 2015 č. 171 k návrhu Statutu Vládní dislokační komise a regionálních dislokačních komisí;
  •  zprávu o činnosti Sdružení moravských pracovišť.