ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2015  > květen  > Popularizace

České kapitoly evropského příběhu

Je tomu již 15 let, kdy se zrodila česká účast v evropské dějepisné soutěži pro středoškoláky EUSTORY, respektive bylo u nás v roce 2000 uspořádáno její první kolo. Mezinárodní projekt organizuje nadace Körber Foundation; v Německu má tradici od roku 1973, a i když se do ní během let zapojilo zhruba 25 evropských zemí, v současné době se účastní 15 států v národních, samostatných soutěžích.

20_1.jpg
Fota: Archiv soutěže EUSTORY
Jedné z účastnic soutěže EUSTORY předává cenu v sále žižkovské radnice Zdeněk Svěrák a Petr Pánek.

Vítězové 8. ročníku v České republice byli vyhlášeni 15. dubna 2015 a také oni se setkají se zahraničními „kolegy“ na mezinárodních letních akademiích.
Co má letošní EUSTORY společné s předchozími ročníky a čím se soutěž odlišovala? Totožný je především její smysl a cíl, tedy vědomí mimořádného významu poznání a reflexe vlastních soudobých dějin pro vybudování a rozvoj pevných základů otevřené demokratické společnosti v České republice, probuzení zájmu mladých lidí o studium historie na základě konkrétního výzkumu v místech studentům blízkých. Prvních šest kol soutěže pořádal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR ve spolupráci s Asociací učitelů dějepisu za podpory Körberovy nadace z Hamburku. Poté se pořadatelství úspěšně zhostilo občanské sdružení PANT, které EUSTORY převedlo z bienále na soutěž s roční periodicitou, v níž pokračuje v tématu Příběh fotografie (vyhlášeno bude i letos na podzim pro příští rok).

20_1.jpg

Předseda pořadatelského sdružení PANT Petr Pánek při slavnost­ním vyhlašování vítězů zdůraznil velkou roli pedagogů i skutečnost, že se v jednotlivých ročnících opakují jména učitelů, kteří své studenty vedou k účasti v soutěži. O vitalitě projektu napovídá i účast, která zanedlouho dosáhne ke dvěma stům tisíc soutěžících. Autorům 10 vítězných prací předal ceny Zdeněk Svěrák a podobně jako loni jim i letos cimrmanovsky připomněl střípek z české historie – tentokrát maršála Radeckého a generála Laudóna.
Palmu absolutního vítězství i cenu revue Dějiny a současnost za nejlepší literárně zpracovanou soutěžní práci si odnesl Jiří Klůc z Gymnázia Ostrov za práci Hudba je také zbraň. A zatímco si každá země své soutěže koordinuje sama a zda je vyhlásí každý rok nebo ob rok, je na ní, stejně tak si volí svá témata. Drží se jen forma a základní princip soutěže, společné pro nejlepší soutěžící ze všech zemí jsou semináře a kempy, které organizuje a financuje centrála v Hamburku. Účast na nich ovšem nezávisí na pořadí v domácí soutěži, ale na jiných kritériích.

20_1.jpg

Krátce připomeňme témata předchozích ročníků: Sám proti moci. Opozice proti totalitnímu režimu 1948–1989; Kamenná paměť mého kraje; Nejen zbabělci, nejen hrdinové (Všední život za protektorátu 1939–1945); I místo má svou paměť – po stopách historie mého regionu; Pamětní místa na komunistický režim, Zastavený čas. Příběh fotografie; My a oni (Česko-německé stýkání a potýkání ve 20. století); Osudy lidí vtěsnané do památníků ve 20. století; Příběh fotografie – Paměť a dějiny před i za objektivem. Vybrané práce z prvních šesti ročníků byly publikovány ve sbornících.
Více informací včetně seznamu vítězů 8. ročníku naleznete na portálu www.moderni-dejiny.cz.

MARINA HUŽVÁROVÁ