ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

XLVI. zasedání Akademického sněmu

Dosud nejkratší zasedání Akademického sněmu se odehrálo 23. dubna 2015 tradičně v Majakovského sále Národního domu na Vinohradech. K projednání Výroční zprávy o činnosti AV ČR za rok 2014, ke shrnutí dění v Akademické radě AV ČR od prosincového zasedání Akademického sněmu, reportu o hospodaření Akademie v loňském roce nebo informacím o Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014 i k diskusi se sešlo 191 z 256 členů Akademického sněmu.

06_1.JPG
Obě fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Přestože bylo na účasti znát, že v témže termínu jednala rovněž Česká konference rektorů, pozvání přijal místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a zároveň předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) Pavel Bělobrádek, který ve své zdravici ocenil novou strategii rozvoje AV ČR a mj. zopakoval, že investice do vědy přinášejí nejen ekonomické výsledky, ale mají význam i při formování společnosti. RVVI se proto zasadí o navýšení rozpočtu na vědu pro příští rok o téměř dvě miliardy korun; stát by tak měl na výzkum v roce 2016 přispívat částkou přesahující 29 miliard korun – posíleny mají být rozpočty Grantové a Technologické agentury ČR i Akademie věd (300 milionů korun). RVVI rovněž schválila, že se letošní hodnocení výzkumných organizací uskuteční podle upravené metodiky z roku 2013 (principy nově připravované metodiky by měly být zohledněny v roce 2017). V této souvislosti uveďme, že delegáti Akademického sněmu jednali o mezinárodním hodnocení, na které se v současnosti pracoviště AV ČR připravují (zprávu o průběhu hodnocení za období 2010–2014 předložila prof. Eva Zažímalová z Akademické rady AV ČR).

Předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš komentoval činnost AR AV ČR od posledního sněmovního jednání, představil významné výsledky výzkumné práce, informoval o opatřeních přijatých v souvislosti se Strategií AV21 a seznámil s dalšími dvěma z jejích 14 výzkumných programů prostřednictvím videoklipů (dostupné jsou na http://av21.avcr.cz/video/index.html). Dále ocenil, že RVVI schválila prorůstovou variantu rozpočtu, avšak také upozornil, že by stát měl snížit podporu soukromé sféře na úroveň, která je obvyklá v jiných evropských zemích – takové řešení by podle něj odvrátilo hrozbu (ne)udržitelnosti vědeckých center (pozn.: v současnosti je dokončeno 32 ze 48 center); veřejné financování podnikatelského sektoru v EU dosahuje v průměru 6 % (v Česku 12 % – 2013). Poukázal i proto na nízký podíl soukromých zdrojů při financování vědy – ačkoli podniky investovaly 29,3 miliardy korun (2013), pouze 700 milionů připadlo na spolufinancování výzkumu a vývoje ve vysokoškolském nebo vládním sektoru.

Rovněž většina diskusních příspěvků se týkala řízení a financování české vědy. Situaci v Grantové agentuře ČR přiblížil její předseda prof. Ivan Netuka (plnou verzi jeho příspěvku naleznete na http://abicko.avcr.cz), který vyzdvihl, že zintenzivnění komunikace s vědeckou veřejností a představiteli hlavních institucí v oblasti základního výzkumu přineslo pozitivní výsledky a některé kritizované problémy se podařilo vyřešit. Například uvedl, že úspěšnost v grantových soutěžích (17,5 % v předchozích dvou letech) vzrostla u standardních grantů na 27,1 % v roce 2014; badatelům z pracovišť AV ČR poblahopřál, neboť jejich úspěšnost je 32,8 % (v případě juniorských grantů je celkově 28,9 %, u AV ČR 35,7 %). V této souvislosti se konala četná diskusní fóra a v nejbližší době se uskuteční seminář Mezinárodní publikační praxe v oborech společenských a humanitních věd v sídle AV ČR na Národní třídě 20. května 2015. Dále komentoval nové soutěže, u nichž nedávno skončilo podávání návrhů projektů. Počet přijatých návrhů s počátkem řešení leden 2016 je 2365, standardních 1949 (nárůst), u juniorů 297 (rovněž nárůst); jedním z kritizovaných aspektů v juniorských grantech je nevhodnost jejich zaměření pro společenské a humanitní vědy – v tomto roce však přišlo ze společenských a humanitních věd 40 návrhů oproti 25 v roce 2014. GA ČR dále obdržela 51 návrhů na bilaterální mezinárodní spolupráci a na Lead Agency 68. Nastala také obměna pracovníků hodnoticích panelů; nově byly konstituovány pro období od 1. dubna 2015 do 31. března 2017. Do 39 panelů GA ČR obdržela 771 nominací, z toho 26,9 % z AV ČR. „Z nominací z Akademie věd bylo do panelů zařazeno 60,4 %. Jsme rádi, že je zastoupení kvalitních odborníků z AV ČR natolik silné. Celkový počet panelistů je 400, z toho z AV ČR je 31,3 %. Snažíme se v rámci rozpočtu GA ČR vytvářet podmínky, abychom mohli financovat co nejvíce kvalitních grantů,“ doplnil předseda GA ČR Ivan Netuka, který poskytl Akademickému bulletinu obsáhlý rozhovor na toto téma pro č. 4/2015.

06_1.JPG
Předseda GA ČR Ivan Netuka

Pozvání k účasti na jarním zasedání Akademického sněmu přijali mj. místopředseda RVVI dr. Arnošt Marx, náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství a výzkum prof. Jaromír Veber, předsedkyně Technologické agentury ČR Ing. Rut Bízková, jejíž projev najdete na str. 8, poradkyně premiéra ČR Alena Gajdůšková, předseda Učené společnosti prof. Jiří Bičák, předseda Rady veřejných výzkumných institucí aplikovaného výzkumu dr. Jiří Hladík, výkonný předseda Asociace výzkumných organizací Ing. Václav Neumajer, předsedkyně Českého statistického úřadu prof. Iva Ritschelová, ředitel Národního divadla doc. Jan Burian, předseda Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu dr. Pavel Konečný a další hosté.
 

LUDĚK SVOBODA